Tapu Sicilindeki Kayıtları Yazı Dizisi V – Mülkiyet Hakkı Nedir?

A. Giriş Mülkiyet hakkı, sahibine eşya üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisi veren bir ayni haktır. Bu sebeple mülkiyet hakkını eşya üzerinde en geniş yetki sağlayan ayni hak olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır. Gayrimenkulün tapu...

Gayrimenkul Teminat İşlemlerinde Ekspertiz Raporu  ve Önemi

Teminat ve ipotek sözcükleri bir biri ile ilişkili kelimeler olup teminat kavramını anlamak için öncelikle ipoteğin ne olduğunu iyi anlamak gerekir. İpotek, amacı bir alacağı güvence altına almak olan ve alacak ödenmediği takdirde sahibine ilgili gayrimenkulün...

Kentsel Dönüşümde Gayrimenkul Değerlemenin Önemi

Kentsel Dönüşüm Nedir? 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi  Hakkındaki Kanunda yer alan tanıma göre kentsel dönüşüm, riskli yapılar ile riskli alan ve rezerv yapı alanlarının tespitine, riskli yapıların yıktırılmasına, yapılacak planlamaya,...

Gayrimenkul Miras Paylaşımı Nasıl Olur?

Gayrimenkul miras paylaşımı, özetle   miras bırakanın mal varlığında bulunan gayrimenkullerin mirasçılar arasında miras hukukuna göre paylaştırılmasıdır. Miras bırakanın ölümü ile varisleri kalan mirası bütün olarak kazanmaktadır; buna elbirliği ile mülkiyet hali adı...

Tapu Harcı nedir?

Bir gayrimenkulün alım-satım işlemleri sırasında verilen tapu hizmetleri karşılığında ilgili tapu müdürlüğüne yatırılan hizmet bedeline  tapu harcı denilmektedir. Satışa konu bir işleminiz var ise söz konusu harç bedelini yatırmadığınız taktirde satış işlemleri...

Tapu Bedelinin Düşük Gösterilmesinin Riskleri

Tapu harcı Tapu harcı, bir gayrimenkulün alım-satım işlemleri sırasında verilen tapu hizmetleri karşılığında ilgili tapu müdürlüğüne yatırılan hizmet bedelidir. Türkiye’de gayrimenkul alım-satım işlemlerinde gayrimenkul satış bedelinin %4’ü tutarında tapu harcı...

Evimin Değeri Ne Kadar?

“ Evimin değeri ne kadar? “ sorusu genellikle gayrimenkulün satışı söz konusu olduğunda akıllara gelmektedir. Bu ve benzer soruların cevabını çevrede bulunan emlak ofislerinden öğrenebileceğiniz gibi  internet üzerinden hizmet veren  bazı  emlak portallarının...

Tapu Sicilindeki Kayıtları Yazı Dizisi IV – İpotek Nedir?

İpotek, amacı bir alacağı güvence altına almak olan ve alacak ödenmediği takdirde sahibine ilgili gayrimenkulün satılmasıyla alacak bedelinin ödenmesi imkanını sağlayan rehin hakkıdır. Gayrimenkulün tapu kütüğü sayfasında bu rehin hakkının “gayrimenkul rehin hakları”...