hizmetler

FİYAT GÖRÜŞ HİZMETİ

Gayrimenkulün fiziki ve çevresel durumu incelenerek gayrimenkulün piyasa fiyatı ve emsal kira bedeline ilişkin uzman görüşü sunulur.

Fiyat görüş hizmeti sunan eksper gayrimenkulün tapu kaydını, belediyece onaylı projesini veya belediye dosyasındaki diğer belgeleri incelemez. Bu sebeple fiyat görüşü raporunda, gayrimenkul üzerindeki hukuki herhangi bir kısıtlama olmadığı ve gayrimenkulün mimari projeye uygun olduğu varsayılır ve bu varsayımdan hareketle gayrimenkulün piyasa fiyatı ve emsal kira bedeli belirlenir.  

BELEDİYE İNCELEME HİZMETİ

Gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyedeki belgeler uzman eksper tarafından incelenir ve olası riskler tarafınıza bildirilir.

Belediye inceleme hizmeti sunan eksper, gayrimenkulün mevcut mimari projesindeki konum ve büyüklüğü, imar koşulları, ruhsat ve iskân belgeleri, dosyasında varsa yıkım kararı, mahkeme evrakı gibi risk unsurlarını tespit eder ve tespit ettiği risklere ilişkin bir rapor hazırlar.

DURUM TESPİT HİZMETİ

Gayrimenkulün tapu kaydı, belediyedeki bulunan belgeleri ile birlikte fiziki ve çevresel koşulları incelenerek elde edilen veriler tarafınıza sunulur.  

Durum tespit hizmeti, tapu kaydı inceleme, resmi kurum inceleme ve yerinde inceleme olmak üzere üç temel aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalarda elde edilen veriler, basit ve anlaşılır bir rapor halinde sizinle paylaşılır.  Durum tespit raporu, gayrimenkul değerleme (ekspertiz) raporundan farklı olarak gayrimenkulün piyasa değeri ile ilgili bir görüş içermez.

GAYRİMENKUL DEĞERLEME HİZMETİ (EKSPERTİZ)

Gayrimenkulün hukuki durumu uzman eksperlerce incelenir ve piyasa fiyatı ile emsal kira bedeli tespit edilerek tarafınıza sunulur.

Gayrimenkul değerleme hizmeti sunan eksper, önce durum tespit hizmeti kapsamındaki tüm incelemeleri yapar ve ardından tüm bu bulguları da göz önünde bulundurarak gayrimenkulün değerleme günündeki piyasa değerini ve yaklaşık emsal kira bedelini, bağımsız, tarafsız ve objektif ölçütlere göre belirler. Bu çalışmaları içeren rapor, basit ve anlaşılır bir formatta paylaşılır.