Boşanma mal paylaşımı

Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanmayla birlikte eşler arasındaki manevi ortaklığın yanı sıra ekonomik ortaklık da sona ermektedir. Mal paylaşımı, boşanma sürecinde eşler arasında ciddi uyuşmazlıklara neden olmaktadır. 

Medeni Kanun uyarınca evlilik birliği içerisinde eşlerin edindiği mallara uygulanan yasal mal rejimi, edinilmiş mallara katılma rejimidir. Eşler, bir başka mal rejimi konusunda sözleşme yapmamaları durumunda evlilikleri süresince edindikleri malvarlığı değerleri, edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olur. 

Bu rejime göre, evlendikten sonra eşlerden birinin ya da ikisinin elde etmiş olduğu mallar üzerinde kural olarak her iki eş de eşit derecede hak sahibidir. Boşanmayla birlikte bu mallar, eşler arasında eşit şekilde paylaştırılır. Bununla birlikte aşağıdaki mallar, edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olmayıp yalnızca o malın sahibi olan eşe aittir: 

  • Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya
  • Evlilikten önce eşlerden birine ait olan mal varlığı değerleri
  • Bir eşin miras yoluyla veya karşılıksız kazanma (bağışlama) yoluyla elde ettiği mal varlığı değerleri
  • Manevi tazminat alacakları

Gayrimenkullerin Paylaşımı

Evlilik birliği içerisinde edinilen gayrimenkuller de tıpkı diğer mal varlığı değerleri gibi kural olarak edinilmiş mallara katılma rejimine tabidir. Örneğin evlilik birliği devam ederken eşlerden birinin satın aldığı gayrimenkul, tapu kütüğünde eşlerden biri adına kaydedilmiş olsa dahi edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olur. 

Boşanmayla birlikte sıra malların paylaşımına geldiğinde, gayrimenkullerin paylaşımı diğer mallara göre daha güçtür. Gayrimenkullerin paylaşımı için iki seçenek söz konusudur: gayrimenkul ortak bir kararla satılabilir ve geliri paylaşılabilir veya bir taraf diğer tarafın payını satın alabilir. 

Her iki seçenek de gayrimenkulün piyasa değerinin objektif bir şekilde belirlenmiş olmasıyla mümkündür. Uygulamada mal paylaşımı davası açıldığı durumlarda mahkemece atanan bilirkişiler tarafından değer tespiti yapılmakta ve buna göre paylaşmaya karar verilmektedir. Öte yandan mahkemeye başvurmaya gerek olmaksızın eşler, SPK lisanslı değerleme uzmanlarına gayrimenkulün piyasa değerini tespit ettirebilir ve gayrimenkulü bu değer üzerinden adil bir şekilde paylaşabilir. Tapu Eksperi’nden Türkiye’nin her yerindeki gayrimenkuller için lisanslı değerleme raporu hizmeti alababilirsiniz.  

Haberdar Olun!

Haberdar Olun!

En son güncel haberleri almak için mail listemize katılın

Teşekkürler Ederiz..