Değerli konut vergisinde konut değeri nasıl tespit ediliyor?

Değerli konut vergisi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 42’nci maddesinde yapılan değişiklikle Türk vergi hukukuna girmiştir. Özetle, değerli konut vergisi Türkiye’de mesken niteliğinde bulunan ve değeri 5.000.000 TL ve üzerinde olan taşınmazların tabi olacağı yeni bir vergi türüdür.

Değer Nasıl Tespit Edilir?

Bir taşınmazın değerli konut vergisine konu olup olmayacağını tespit etmek için evvela söz konusu taşınmazın değerinin belirlenmesi gerekmektedir. Kanunda bu değerin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce tespit edileceği belirtilmekle birlikte bu değerlemenin ne şekilde, kim tarafından hangi kriterlere göre yapılacağı net değildir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yaptığı değerleme sonucunda değerli konut vergisine tabi olan taşınmazları hem web sitesinde ilan eder hem de ilgilisine tebliğ eder.

Taşınmaz Değerine Nasıl İtiraz Edilir?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından mesken niteliğinde bir taşınmazın değeri 5.000.0000 TL veya üzerinde olduğu tespit edilmiş ve bu durum ilgilisine tebliğ edilmişse, tebliğ tarihinden itibaren on beşinci günün sonuna kadar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne veya tapu müdürlüklerine itiraz edilmesi gerekir. Aksi halde tespit edilen değer kesinleşir. Süresinde itiraz edilmesi halinde onbeş gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılır ve yine ilgilisine tebliğ edilir.

İtiraz dilekçesinde açıkça itiraz edilen hususların belirtilmesi önerilmektedir. Tespit edilen değerin taşınmazın gerçek değerinden daha yüksek olduğu, taşınmazın gerçek değerinin daha düşük olduğu yönündeki itirazlarda, çevredeki emsal satış bedelleri veya gayrimenkul değerleme raporu gibi itirazları destekleyen belgelerin dilekçeye eklenmesi önem arz eder.

Tüm Türkiye’de faaliyet gösteren Tapu Eksperi, her türlü taşınmaz için değerleme raporu sunmaktadır. Konutunuz için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce tespit edilen değerin yüksek olduğunu düşünüyor, bu değere itiraz etmek istiyorsanız, Tapu Eksperi’nden gayrimenkul değerleme raporu alabilir, itirazınızı güçlendirebilirsiniz.

 

Haberdar Olun!

Haberdar Olun!

En son güncel haberleri almak için mail listemize katılın

Teşekkürler Ederiz..