Değerli Konut Vergisi'nde Son dakika

Değerli Konut Vergisi ile İmar Kanunu’nda önemli değişiklikleri kapsayan yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Değerli Konut Vergisi bir yıl ertelenirken, vergi oranları ise değişti. 

TBMM Genel Kurulu’nda İmar Kanunu’nda da değişiklikler içeren Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne yeni maddeler eklendi.

5 Milyon TL’ye Kadar Olan Taşınmazlar Vergiye Tabi Değil

Değeri 5 milyon liraya kadar olan mesken nitelikli taşınmazlar “değerli konut vergisi“ne tabi olmayacak.

Bina Vergi Değeri Esas Alınacak

 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından değer belirleme uygulamasına son verilecek, Emlak Vergisi Kanunu’na göre belirlenen bina vergi değeri esas alınacak.

Tek Meskeni Olanlar Vergiden Muaf

TOKİ Başkanlığının sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazların, tek meskeni olanların ve birden fazla değerli konut kapsamına giren taşınmazı olanların en düşük değerli taşınmazı değerli konut vergisinden muaf olacak.

Değerleme Oranları Değişti

Değeri 5 milyon lira ile 7,5 milyon lira arasında olan konutlarda, 5 milyon lirayı aşan kısım için binde 3; değeri 7,5 milyon lira ile 10 milyon lira arasında olan konutlarda, 7 milyon lirayı aşan kısım için binde 6; değeri 10 milyon liradan fazla olan konutlarda 10 milyon lirası için 22 bin 500 lira, fazlası içinse binde 10 oranında vergilendirme yapılacak. Paylı mülkiyette ve el birliği mülkiyette matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınacak.

Değerli Konut Vergisi; Konut Değeri Nasıl Tespit Ediliyor? Nasıl İtiraz Edebilirim?

Beyanname 2021 Yılının Başında Verilecek

Değerli konut vergisine ilişkin mükellefiyet 2020 yılının başından itibaren geçerli olacak. 2020 yılına ilişkin olarak, 2020 yılında verilmesi gereken beyanname verilmeyecek, vergi tahakkuk ettirilmeyecek. Cumhurbaşkanı bu hükümde yer alan süreleri 1 yıla kadar uzatmaya yetkili olacak.

Tüm Türkiye’de faaliyet gösteren Tapu Eksperi, her türlü taşınmaz için değerleme raporu sunmaktadır. Konutunuz için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce tespit edilen değerin yüksek olduğunu düşünüyor, bu değere itiraz etmek istiyorsanız, Tapu Eksperi’nden gayrimenkul değerleme raporu alabilir, itirazınızı güçlendirebilirsiniz.

Haberdar Olun!

Haberdar Olun!

En son güncel haberleri almak için mail listemize katılın

Teşekkürler Ederiz..