Ev Ekspertiz Raporu ile Konut Değerleme Raporu Arasında Fark Var Mıdır?

Bir konutun, konuta bağlı hak ve faydalar analiz edilerek belli bir tarihteki değerinin tespit edilmesi faaliyetine konut değerlemesi adı verilir. Konut değerlemesi faaliyeti neticesinde değerleme uzmanı (eksper) tarafından bir konut değerleme raporu düzenlenir. Bu rapora, kimi zaman ev ekspertiz raporu veya ev değerleme raporu adı da verilmektedir. Ev ekspertiz raporu veya konut değerleme raporu arasında içerik olarak herhangi bir fark bulunmamaktadır. Her ikisi de herhangi bir gayrimenkulün değerleme sürecini tanımlamakta olup özetle şu bilgileri içerir:

  • Konutun tapu sayfasında mülkiyet hakkını kısıtlayan veya sair şekilde etkileyen ipotek, haciz, şerh, beyan gibi kayıtların olup olmadığı;
  • Konutun imar durumunun, konumunun, çevresel koşullarının ve bulunduğu bölgenin genel bir değerlendirmesini;
  • Konutun fiziki ölçüleri alınır ve ilgili belediyedeki onaylı mimari projeye uygun bir şekilde inşa edilip edilmediği, varsa aykırılıkların neler olduğu;
  • Emsal piyasa fiyatlarına ilişkin yapılan incelemeler ve inceleme konusu konutun yaklaşık piyasa fiyatı ile kiraya verilmesi durumunda yaklaşık aylık kira getirisi.

Konut Değerlemesi Nasıl Yapılır?

Konut değerleme raporunda yer alan bu bilgiler, gayrimenkul değerleme uzmanı (gayrimenkul eksperi) tarafından incelemeler neticesinde toplanır. Bu çerçeve gayrimenkul değerleme uzmanı, konutun tapu kaydını, belediyesindeki onaylı mimari projesini, imar koşullarını inceler ve ardından konuta gelerek fiziken konutu ve çevresel koşullarını inceler, konutun ölçülerini alarak toplam fiili büyüklüğünü hesaplar. Gayrimenkul değerleme uzmanı, tüm bu inceleme aşamasını tamamladıktan sonra konut değerleme raporu (veya ev ekspertiz raporu olarak da adlandırılan) raporu düzenler.
Belirtmek gerekir ki konut değerleme raporu, yalnızca değerinin tespiti amacına değil, konutun hukuki durumunun tespiti amacına da hizmet etmektedir. Bilhassa gayrimenkul alım-satım işlemlerinde veya bir alacağın teminatı olarak gayrimenkul ipoteğinin kabul edileceği işlemlerde konutun hukuki durumunun tespiti, piyasa değerinin tespitinden daha önemlidir. Zira, konutun hukuki durumu, konutun piyasa şartlarında satış kabiliyetini veya hukuki açıdan devrinin mümkün olup olmadığını etkileyebilmektedir. Konut değerleme hizmetine ihtiyacınız olması halinde Tapu Eksperi ile iletişime geçebilirsiniz. Tapu Eksperi, tüm Türkiye’de hizmet veren bir gayrimenkul değerleme şirketidir.

Haberdar Olun!

Haberdar Olun!

En son güncel haberleri almak için mail listemize katılın

Teşekkürler Ederiz..