Tapu Eksperi Nedir?

Tapu Eksperi, ihtiyacınıza uygun gayrimenkul değerleme hizmetini uygun fiyata ve zahmetsizce sağlayan bir internet platformudur.

Tapu Eksperi, gayrimenkul değerleme hizmetlerini, kişilerin ihtiyaçlarına uygun hale getirmekte ve herkes için erişilebilir kılmaktadır. Böylelikle Tapu Eksperi tarafların tam bilgi sahibi olarak karar vermelerini sağlamayı, muhtemel hukuki ihtilafların önüne geçmeyi amaçlamaktadır.

Tapu Eksperi'nden temin ettiğimiz raporlar, SPK ve BDDK lisanslı gayrimenkul değerleme şirketi tarafından mı hazırlanmaktadır?

Evet. Tapu Eksperi üzerinden temin edilen tüm raporlar, SPK ve BDDK lisanslı bir gayrimenkul değerleme şirketi olan Kalme Kurumsal Gayirmenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmaktadır. 

Tapu Eksperi'nden aldığımız gayrimenkul değerleme hizmeti hangi firma tarafından sunulmaktadır?

Tapu Eksperi’nin sağladığı tüm gayrimenkul değerleme raporları, Kalme Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmaktadır. Kalme, SPK ve BDDK lisanslı bir gayrimenkul değerleme şirketidir. 

Nasıl sipariş veriyorum ?
  1. Tapu Eksperi’nin sunduğu hizmetlerden hangisine ihtiyacınız olduğuna karar verin.
    2.  İlgili gayrimenkulün tapu örneğini Tapu Eksperi’ne göndererek teklif talep edin.
    3. Tapu Eksperi, çok kısa bir süre içerisinde size teklif sunacaktır. Teklifi kabul ediyorsanız, banka havalesi, kredi kartı ile ödeme yapın.
    4. Ödemeyi müteakip en kısa süre içerisinde satın aldığınız hizmete ilişkin hazırlanmış uzman raporu tarafınıza gönderilir.
Nasıl ödeme yapıyorum?

Tapu Eksperi’nin gönderdiği teklif metninde belirtilen tutarı, dilerseniz Tapu Eksperi’nin teklif metninde belirtilen banka hesabına gönderebilir, dilerseniz kredi kartına peşin veya taksitli ödeme imkanlarıyla ödeyebilirsiniz.

Bir hizmeti satın aldıktan sonra süreç nasıl ilerler?

Ödemeyi takiben Tapu Eksperi yetkilisi sizi arayarak işlemler hakkında bilgi verir. Bu sırada Tapu Eksperi’nin gayrimenkulün bulunduğu bölgedeki anlaşmalı eksperi gerekli incelemelere başlar. Gayrimenkulün fiziken incelenmesi gerekiyorsa, gayrimenkulün gösterilebilmesi için bir saat kararlaştırılır. Kararlaştırılan saatte eksper, gayrimenkulü fiziken incelemek üzere gayrimenkule gelir.

Eksper, talep ettiğiniz hizmet doğrultusunda ilgili gayrimenkule ilişkin gerekli inceleme ve araştırmalarını yapar ve raporunu hazırlar. Eksper tarafından hazırlanan rapor, Tapu Eksperi kontrol birimi tarafından şeklen kontrol edildikten sonra tarafınıza iletilir.

Sipariş verdiğim hizmeti sunacak eksperi ben seçebilir miyim?
Eksper, sipariş edilen hizmeti bağımsız ve tarafsız olarak ifa etmektedir. Bu konuda herhangi bir şüpheye mahal bırakmamak, hem ilgili eksperin mevzuattan doğan bu yükümlülüğüne uygun davranmasını temin etmek hem de gayrimenkul sektöründe Tapu Eksperi’ne duyulan güveni korumak için Tapu Eksperi müşterilerine eksper seçme imkanı verilmemektedir.
Durum tespit hizmeti nedir?
İngilizce karşılığı ”due diligence” olan durum tespit işlemi ilk olarak 1930’lu yıllarda ABD’de kullanılmaya başlandı. Her türlü yatırım faaliyetinde kullanılan durum tespiti, genel olarak, satın alma işlemine konu olan şeyin (şirket, fabrika, gayrimenkul vb.) hukuki, mali, fiziki durumunun tespit edilmesini ifade eder.

Tapu Eksperi’nden alacağınız durum tespit hizmeti ile bir gayrimenkulün tüm resmi (hukuki) ve fiziki durumunu öğrenebilirsiniz.

Durum tespiti ile ekspertiz hizmeti arasındaki fark nedir?

Durum tespit hizmeti, bir gayrimenkulün lisanslı değerleme uzmanları tarafından resmi kurumlarda yapılan incelemelerin gayrimenkulün fiziki durumu ile kıyaslanması ve raporlanmasını kapsamaktadır. Ekspertiz hizmeti ise Durum Tespit Raporu kapsamındaki incelemelerin yapılması neticesinde elde edilen tüm belge ve bilgiler analiz edilerek gayrimenkulün, bağımsız ve tarafsız bir şekilde nesnel ölçütlere ve verilere göre değerleme günündeki olası piyasa değerinin belirlenmesini işlemidir.

Ekspertiz hizmetinin fiyatı neye göre belirlenir?

Gayrimenkullerin niteliklerine (konut, ticari, arsa, tarla) ve alansal büyüklüklerine göre araştırma süreçleri farklılık göstermektedir. Buna bağlı olarak ekspertiz raporu ücretleri de değişmektedir.

Acil değer hizmeti ile ekspertiz hizmeti arasındaki fark nedir?

Acil değer raporunda (hizmetinde) eksperler, sadece konut ve ofis nitelikli taşınmazlar için bu raporu hazırlar ve konut veya ofisin müşteri tarafından bildirilen özellikleri dikkate alınarak piyasa fiyatı ve emsal kira bedelini tayin eder ve kısa bir rapor olarak müşteriye sunulur. Acil değer raporu, bir gayrimenkul değerleme raporu değildir. Eksper, gayrimenkulü fiziken incelemez, tapu kaydını ve belediye dosyasını kontrol etmez; yalnızca müşteri tarafından bildirilen verileri dikkate alarak gayrimenkulün yaklaşık piyasa fiyatını ve emsal kira bedelini belirler. İlgili konut veya ofisin bulunduğu bölgedeki gayrimenkul piyasasına hakim bir lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanımız tarafından kısa bir rapor hazırlanır ve 6 saat içinde müşteriye teslim edilir.

Ekspertiz hizmetinde ise gayrimenkulün tapu, belediye gibi resmi kurumlardaki mevcut belge ve kayıtlarında yer alan tüm bilgi ve belgeler incelenir ve değeri etkileyebilecek tüm risk faktörleri göz önünde bulundurularak gayrimenkulün piyasa değeri belirlenir. Diğer bir deyişle, Acil değer raporunda eksper gayrimenkulle ilgili hiçbir sorunun olmadığı varsayımından hareket ederek piyasa fiyatını belirler. Ekspertiz hizmetinde ise gayrimenkulle ilgili olası riskler de belirlenir ve piyasa fiyatı bu riskler de göz önünde tutularak belirlenir. Bilhassa kanuna aykırı yapılmış yapılarda fiyat görüş raporu ile ekspertiz raporunda belirlenen piyasa değerleri arasında farklılık olabilir.

Tapu Eksperi’nin mesai saatleri nasıldır ?
Tapueksperi.com üzerinden 7 gün – 24 saat bize yazabilir, talebinizi iletebilirsiniz. Bunun dışında hafta içi her gün 8.30 ile 18.30 saatleri arasında çağrı merkezimizi veya müşteri temsilcinizi arayabilirsiniz.  
Satın aldığım hizmeti hangi aşamada iptal edebilirim?

Tapu Eksperi, satın aldığınız hizmeti en kısa süre içinde size ulaştırmak amacıyla süratle hizmetin ifası için gerekenleri yapmaktadır. Teklifi kabul ederek ödeme yapmanız halinde Tapu Eksperi, süratle incelemelere başlaması için ilgili bölgedeki anlaşmalı eksperini yönlendirmekte ve anlaşmalı eksper derhal gerekli incelemeleri yapmaya başlamaktadır. Bu sebeplerle ödeme yapıldıktan sonra satın alınan hizmet iptal edilmez ve bedel iadesi yapılmaz.