fbpx

FİYAT GÖRÜŞ HİZMETİ

Gayrimenkulün fiziki ve çevresel durumu incelenerek gayrimenkulün piyasa fiyatı ve emsal kira bedeline ilişkin uzman görüşü sunulur.

Fiyat görüş hizmeti sunan eksper gayrimenkulün tapu kaydını, belediyece onaylı projesini veya belediye dosyasındaki diğer belgeleri incelemez. Bu sebeple fiyat görüşü raporunda, gayrimenkul üzerindeki hukuki herhangi bir kısıtlama olmadığı ve gayrimenkulün mimari projeye uygun olduğu varsayılır ve bu varsayımdan hareketle gayrimenkulün piyasa fiyatı ve emsal kira bedeli belirlenir.

Gayrimenkul Fiyat Tespit