Gayrimenkul Değerleme Raporu Mahkemelerde Kullanılabilir Mi?
Tarafların, mahkemeye sunabileceği ispat vasıtalarından biri de uzman görüşüdür. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 293’üncü maddesine göre davanın taraflarından her biri, uyuşmazlık konusunu ilgilendiren bir konuda bilimsel görüş alarak bu raporu mahkemeye sunabilir.

Gayrimenkulle ilgili uyuşmazlıklarda da taraflar, SPK lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanlarından gayrimenkul değerleme raporu (veya diğer bir deyişle, gayrimenkul ekspertiz raporu) alarak mahkemeye sunabilir. Bu şekilde mahkemeye sunulan gayrimenkul ekspertiz raporu, mahkeme tarafından uzman görüşü olarak değerlendirilir.

Gayrimenkul değerleme raporu almak neden önemli?

Bir davada taraflar, mahkemede ileri sürdükleri iddiaların doğru olduğunu ispat etmekle yükümlüdür. Bu amaçla mahkemeye, iddialarını ispatlamaya yarayan deliller sunarlar. Hâkim, bu iddiaları ve sunulan delilleri dikkate alarak bir kanaate varır ve uyuşmazlık konusunda karar verir. Mahkemeye sunulan uzman görüşü de mahkeme tarafından dikkate alınacak delillerden biridir.

Bir davada mahkemeye sunulan gayrimenkul değerleme raporu, hâkim tarafından uzman görüşü olarak dikkate alınacak ve değerlendirilecektir. Bazı hallerde, yetkin uzmanlarca hazırlanan değerleme raporları, hem mahkemeyi hem de mahkemenin tayin ettiği bilirkişileri etkilemekte ve söz konusu ekspertiz raporuna dayanan tarafın davada istediği sonucu elde etme şansını önemli ölçüde artırmaktadır.

Bazı hallerde ise mahkemece tayin edilen bilirkişi raporuna itiraz ederken gayrimenkul değerleme raporu almak oldukça etkili olabilmektedir. Örneğin bilirkişi raporunun hatalı olduğunu ortaya koyan bir gayrimenkul değerleme raporu, mahkemenin yeniden bilirkişi incelemesine karar vermesini sağlayabilmektedir.

 Gayrimenkul Değerleme Raporunun Kapsamı Nedir ?

Mahkeme taraflarca sunulan gayrimenkul ekspertiz raporunu dikkate almak zorunda mı?

Mahkeme, uyuşmazlık konusuyla ilgili olarak dava dosyasına sunulan bir uzman görüşünü dikkate almak zorundadır. Yargıtay, 2015 tarihli bir kararında “mahkemenin özellikle özel ve teknik bilgiyi gerektiren konularda, tarafın sunduğu uzman görüşünün dava konusuyla ilgili olması halinde mutlaka dikkate almak ve değerlendirmek zorunda” olduğunu belirtmiş ve yerel mahkemenin kararını, taraflarca sunulan uzman görüşünü dikkate almaması sebebiyle bozmuştur.

Buna karşılık mahkeme, şüphesiz, uzman görüşünü doğru bulmayabilir ve aksi yönde karar tesis edebilir. Böyle bir durumda mahkeme, karar verirken uzman raporunu neden doğru bulmadığını açıklamalıdır.

Bu bağlamda mahkemenin, dava dosyasına sunulan bir gayrimenkul değerleme raporunu bir uzman görüşü olarak değerlendirmek zorunda olduğu söylenebilir.

Bilirkişi raporu ile uzman görüşü çatışırsa mahkeme hangisini dikkate alacaktır?

Bu konuda mevzuatta bir açıklık olmamakla birlikte Yargıtay 2016 tarihli bir kararında bilirkişi raporu ile taraflardan birinin sunduğu uzman görüşünün çatışması halinde mahkemenin yeni bir bilirkişi görevlendirmesi gerektiğine karar vermiştir.

Bu bağlamda mahkeme, uzman raporuyla bilirkişi raporunun çakıştığı durumlarda, bu zıtlığı giderdikten sonra karar tesis etmelidir. Uzman görüşünün mahkemece dikkate alınmayıp sadece bilirkişi raporuna dayanılarak karar verilmesi durumunda, bu karar istinaf veya temyiz aşamalarında bozma sebebi teşkil edebilecektir.

Yargılamanın her aşamasında gayrimenkul değerleme raporu alınabilir mi?

Taraflar, gerek uzlaşma müzakereleri sırasında gerekse dava aşamasında gayrimenkul değerleme raporu alabilir. Mahkeme karar aşamasına geçmediği sürece, yargılamanın her aşamasında dava dosyasına gayrimenkul değerleme raporu sunulabilir.

Tapu Eksperi bugüne kadar çeşitli uyuşmazlıklarda kullanılmak üzere birçok gayrimenkul değerleme raporu hazırlamıştır. Siz de tarafı olduğunuz bir uyuşmazlıkla ilgili gayrimenkul değerleme raporu almayı düşünüyorsanız, hemen bizi arayın, uzmanlarımızla görüşün.

Haberdar Olun!

Haberdar Olun!

En son güncel haberleri almak için mail listemize katılın

Teşekkürler Ederiz..