Gayrimenkul değerleme raporunda e-imza kolaylığı

Geçtiğimiz aylarda yeni çıkan düzenleme ile yabancıların taşınmaz ediniminde değerleme raporu alması zorunlu hale getirilmişti. Bir yeni düzenleme ile artık yabancılar gayrimenkul değerleme raporunu elektronik imza (e-imza) yoluyla alabilecek.

Yabancılara yönelik değerleme raporu ile ilgili yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen yabancı gerçek kişilerin işlemlerinde, edinim öncesi ilgili genelge gereğince değerleme standartlarına uygun olarak hazırlanmış ve ilgili yönetmeliğin 11. maddesi kapsamında faaliyet gösteren değerleme kuruluşunca onaylanmış, piyasa değerini gösterir taşınmaz değerleme raporu aranılması şart oldu.

Yabancılara Gayrimenkul Satışında Değerleme Raporu Zorunlu Oldu!

Yabancılara yönelik gayrimenkul satışındaki prosedürler düzenlenmeye devam ederken bir yenisi de e-imza olarak hayata geçti.

Artık bu kapsamda, Türkiye’de lisanslı gayrimenkul değerleme firmaları değerleme raporlarını ıslak imzanın yanı sıra elektronik imza (e-imza) ile imzalanmak suretiyle fiziki olarak tapu müdürlüklerine sunabilecek. Türkiye’de gayrimenkul satın almak isteyen yabancılar için zorunlu olan gayrimenkul değerleme raporu daha önce sadece ıslak imza ile geçerli sayılıyordu. Bu yüzden gayrimenkul değerleme raporunun alınma süresi 4-5 günü bulabiliyor ve yabancı kişiler tarafından süreci zorlaştırıyordu.

Gayrimenkul Değerleme Raporu ve Kapsamı Nedir?

Yeni düzenleme ile değerleme kuruluşlarının Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresleri, e-imzalı olarak sunulan raporların güvenli bir ortamda ilgili değerleme kuruluşu tarafından tapu müdürlüklerine gönderilmesini temin edebilmek amacıyla Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğinden (TDUB) talep edildi. Bu gayrimenkul değerleme kuruluşlarının KEP adresleri tapu müdürlüklerinde güncel olarak listelenmektedir.

İlk olarak 2017 yılında yabancılara satış konusunda vatandaşlık hakkı verilmesi ve KDV muafiyeti gibi yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle yabancılara yönelik gayrimenkul satışları ivme kazanmıştı. Özellikle vatandaşlık için 250 bin dolarlık yatırım bedeli gibi düzenlemelerle yabancıya satışlardaki artış oldukça arttı. Son çıkan genelge sayesinde e-imza ile kolayca sağlanacak olan gayrimenkul değerleme raporu alım-satım sürecini hızlandırırken gayrimenkul sektörüne de olumlu şekilde yansıyacaktır.

 

Haberdar Olun!

Haberdar Olun!

En son güncel haberleri almak için mail listemize katılın

Teşekkürler Ederiz..