Gayrimenkul Değerleme Uzmanı

Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapan kişiye gayrimenkul değerleme uzmanı denir. Gayrimenkul değerleme uzmanı gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından istihdam edilmekte veya değerleme şirketleri ile sözleşme imzalamak suretiyle değerleme hizmeti vermektedir.

Ekspertiz (Gayrimenkul Değerleme) Nedir?

Türkiye’de gayrimenkul değerleme lisansı SPL (Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kurumu) tarafından verilmektedir. SPK (Sermaye Piyasası Kurumu)’nın mevzuatına göre düzenlenen sınavlarda başarılı olan adaylar lisans almaya hak kazanmaktadır.

Öte yandan BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) ve SPK’ya göre gayrimenkul değerleme uzmanının iki ayrı tanımı bulunmaktadır. BDDK tebliğine göre; değerleme kuruluşu tarafından değerleme yapmak üzere istihdam edilen ve en az 4 yıllık lisans düzeyinde eğitim görmüş bankacılık, bağımsız denetim, sigorta eksperliği veya mahkemelerde bilirkişilik de dahil olmak üzere değerleme kuruluşunda en az üç yıllık tecrübeye sahip ya da değerleme konusunda yurtiçi ve yurtdışında yetkili kurumlarda verilen mesleki yeterlilik sertifikasına sahip kişiler olarak ifade edilmektedir. SPK tebliğine göre ise; gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule bağlı hak ve projelerinin değerlemesini yapmak üzere SPK’nın lisanslamaya ilişkin olarak düzenlemeler çerçevesinde gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansı almış olan kişilerdir.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Ne İş Yapar?

Gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından istihdam edilen gayrimenkul değerleme uzmanı, şirketin faaliyet konusunu yakından ilgilendiren şehir ve bölgelerde arsa, bina, arazi ve konut gibi taşınmazların satış, yatırım, ipotek veya kredi işlemleri için değer tespitini yapmaktan sorumludur.

Gayrimenkul değerleme uzmanı bu kapsamda gayrimenkul piyasasını yakından takip eder ve ilgili verileri toplayarak analiz eder. Gayrimenkul değerleme uzmanı, gayrimenkul değerleme raporunun hazırlanması sürecinde;

  • Güncel piyasa koşullarının analiz edilmesi
  • Taşınmazın çevresinde yer alan alışveriş merkezi, park, okul gibi hizmet veya tesislerin gayrimenkulün değeri üzerindeki olumlu veya olumsuz etkilerinin araştırılması
  • Rapora konu olan gayrimenkulün iç ve dış kısımlarının fotoğraflanması
  • Gayrimenkulün değerini etkileyebilecek faktörleri dikkate alarak taşınmazın bulunduğu arazi ve mahallerinin değerlendirilmesi
  • Değerleme raporunda kullanılmak üzere araziye ait diyagramların çizilerek bulguların doğrulanması 
  • Gayrimenkulün değer tespiti için çevresindeki mülklerin değer karşılaştırması yapılarak güncel satış bilgilerinin toplanması
  • Gayrimenkulün ilgili belediyede dosyasının ve imar durumunun incelenmesi 
  • Tapu müdürlüklerinden taşınmaza ait projelerin incelenmesi
  • Gayrimenkulün değer tahminlerinin yapıldığı yöntemleri özetleyen yazılı raporların hazırlanması
  • Değerleme raporlarının gizlilik esasına uygun olarak arşivlenmesi gibi durumları eksiksiz olarak yerine getirmektedir.

Tapu Eksperi de, müşterilerini, gayrimenkul değerleme (ekspertiz) raporu ihtiyacına yönelik en doğru bilgiye ulaştırmak için yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından düzenlenen gayrimenkul değerleme veya konut değerleme sınavını başarıyla geçerek lisans almış, sektörde deneyimli uzmanlarla çalışmaktadır.

 

Haberdar Olun!

Haberdar Olun!

En son güncel haberleri almak için mail listemize katılın

Teşekkürler Ederiz..