Benzin İstasyonu Değerleme Hizmeti

Lisanslı gayrimenkul eksperler tarafından hazırlanan Benzin İstasyonu ekspertiz raporu hizmetinden kolay ve güvenilir bir şekilde yararlanın.

Benzin istasyonu değerleme (ekspertiz), konut ve ticari vasıflı diğer gayrimenkullere göre daha zor ve yüksek teknik bilgi yanında deneyim gerektiren bir konudur. Akaryakıt istasyonları günün belirli saatlerinde çalışan işletmeler olmayıp genellikle vardiya sistemi ile çalışan 24 saat gelir getiren işletmelerdir. Bu sebep ile akaryakıt istasyonu değerlemesi farklı değerleme tekniklerinin birlikte kullanılmasını gereken hassas bir değerleme konusudur.

BENZİN İSTASYONU DEĞERLEME YÖNTEMLERİ

Benzin – akaryakıt istasyonu amaçlı kullanılan yapıların değerlemelerinde doğru değere ulaşmak amacıyla birden fazla gayrimenkul değerleme yaklaşımı kullanılmakta olup bu yöntemler emsal karşılaştırma yaklaşımı, gelir indirgeme yaklaşımı ve maliyet yaklaşımıdır.

Benzin İstasyonu Değerleme

GELİR İNDİRGEME

Akaryakıt (benzin) istasyonlarında nihai değere ulaşmada kullanılan en efektif yöntem gelir indirgeme yaklaşımıdır.

Gelir indirgeme yaklaşımı ile değerlemesi yapılan mülke ait akaryakıt satış litreleri, market, restoran ve var ise kirada olan ünitelere ait toplam gelir ve harcama verilerini dikkate alır ve indirgeme yöntemi ile değer tahmini yapar.

Değerleme uzmanı istasyonun gelecekteki yararları ve üretme kapasitesini inceler ve geliri bir güncel değer göstergesine kapitalize eder. Böylece istasyonun satış fiyatı ve kira beklentisi arasındaki ilişkiyi yansıtır.

EMSAL KARŞILAŞTIRMA

Akaryakıt istasyonu değerlemesinde yaygın bir kullanım alanı olan Emsal Karşılaştırma yönteminde ise öncelikle benzer fiziki özellikleri, konumu, benzer akaryakıt satış oranına sahip emsal istasyonlar tespit edilir. Bu benzer gayrimenkullerin piyasa satış ve kira bedelleri ile ilgili akaryakıt istasyonun karşılaştırmaya dayalı bir işlemle değer takdiri yapılır. Emsal Karşılaştırma ve Gelir indirgeme özellikle bu tarz gayrimenkullerde değeri belirlemek için kullanılan en temel yaklaşımlardandır.

MALİYET YAKLAŞIMI

Bu değerleme yaklaşımları arasında gayrimenkulün değerinin belirlenmesine en az etkisi olan yöntem ise maliyet yöntemidir.

Akaryakıt-LPG istasyonlarının değeri kurulum maliyetlerinin (inşaat ve ekipman) genellikle çok üzerinde olduğundan maliyet yöntemi bu nitelikteki gayrimenkullerin değerlemesinde fazla tercih edilmese de fikir vermesi açısından kullanılabilmektedir.

Tüm Türkiyedeki  Benzin İstasyonları için bir gayirmenkul ekspetiz himzeti alarak yasal durumu veya fiyatından emin olabilirsiniz.

Tapu Eksperi ekibi tarafından bugüne kadar Türkiye genelinde şehir merkezlerinde ve kırsallarda benzin (akaryakıt) istasyonu amaçlı kullanılan çok sayıda gayrimenkul değerlemesi (ekspertizi) yapılmıştır. Bilhassa bu alanda konusunda uzmanlaşmış lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanlarından oluşan profesyonel güçlü bir ekibe sahiptir. Yerli ve yabancı çok sayıda firmaya profesyonel danışmanlık, ekspertiz ve fizibilite hizmeti sunmuştur.