HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARDA GAYRİMENKUL DEĞERLEME

Bir uyuşmazlığın çözümü için lisanslı eksperler tarafından verilen değerleme hizmetinden hızlı ve güvenilir bir şekilde yararlanın.

Mahkemeye intikal etmiş uyuşmazlıklarda gayrimenkul değerleme işi mahkemelerin atadığı bilirkişiler tarafından yapılmaktadır. Bu bilirkişiler genellikle teknik personeller arasında seçilmekle birlikte zaman zaman SPK lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanları da bilirkişi olarak tayin edilmektedir.

Mahkeme intikal etmiş olsun ya da olmasın bir uyuşmazlığın çözümü için gayrimenkulün değerinin tespit edilmesi gerekiyorsa, SPK lisanslı uzmanlardan alınacak bir gayrimenkul değerleme raporu oldukça faydalıdır. Böyle bir rapor, dava öncesinde veya dava devam ederken yapılan müzakere görüşmelerinde kullanılabileceği gibi dava dosyasına bir uzman raporu olarak da sunulabilir.

Taraflar, uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözülmesi amacıyla müzakere etmeyi tercih edebilirler. Müzakere sürecinde, tarafların bir “orta nokta” bulması ve böylelikle mümkün olduğu ölçüde her bir tarafın istediği sonuca yakın bir sonuçla masadan ayrılması amaçlanmaktadır. Böylelikle taraflar yıllarca devam edecek dava sürecinden ve bunun sebep olacağı masraflardan kaçınmış, uyuşmazlığı kısa sürede sona erdirmiş olur. Uyuşmazlığın konusu bir gayrimenkulü ilgilendiriyorsa, alınacak bir gayrimenkul değerleme raporu uyuşmazlığın çözümüne katkı sunabilir. Bilhassa gayrimenkulün piyasa fiyatı konusundaki anlaşmazlıklar bu sayede çözüme kavuşabilir.   

Mahkeme sürecinde de SPK lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanından alınan bir gayrimenkul değerleme raporunun mahkemeye sunulmasının çeşitli faydaları vardır. Belirtmek gerekir ki mahkeme, yalnızca taraflardan biri tarafından dosyaya sunulmuş bir uzman raporuna dayanarak kararını vermeyecektir. Ancak mahkemeye sunulan böyle bir değerleme rapor mahkemece atanan bilirkişinin hazırlayacağı raporu büyük ölçüde etkileyebilir, ayrıca istinaf ve temyiz aşamalarında raporu sunan tarafın elini güçlendirebilir.

Tapu Eksperi, SPK lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanları ve gayrimenkul hukuku konusunda uzman avukatlarıyla çeşitli uyuşmazlıklarda kullanılmak üzere gayrimenkul değerleme raporu hazırlamıştır. Sıklıkla gayrimenkul değerleme raporu sunduğumuz başlıca uyuşmazlık türlerini şöyle sayabiliriz.

Boşanma Sürecinde Gayrimenkul Değerleme

Ülkemizde boşanma işlemleri dahilinde yapılan mal paylaşımı bazı durumlarda bireyler arasında ciddi sorun ve çatışmalara ortam oluşturabilmektedir. Ancak eşlerin kendi aralarında uzlaşma sağladığı durumlarda, SPK lisanslı değerleme uzmanlarına gayrimenkullerinin piyasa değerini tespit ettirebilir ve resmi kurum kayıtlarına istinaden gayrimenkulün sahip olduğu hak ve faydaları tespit ettirilerek gayrimenkul adil bir şekilde paylaştırılabilir.

Birçok boşanma davasında sadece mülkün güncel piyasa değeri yeterli olmayabilmekte ve boşanmanın gerçekleştiği geçmiş dönemdeki paylaşımlara yönelik itirazlar da doğabilmektedir. Bu gibi gayrimenkulün “geriye dönük değer tespitine” ihtiyaç duyulduğu durumlarda, Tapu Ekperi’nin uzman ve deneyimli kadrosu özel değerleme teknikleri ile geçmiş dönemdeki bir gayrimenkulün değerini tespit edilir. 

boşanma sürecinde mülk paylaşımı

Miras Paylaşımında Gayrimenkul Değerleme 

Miras paylaşımı, miras bırakanın kişinin mal varlığında bulunan gayrimenkullerin mirasçılar arasında paylaştırılması işlemidir. Adil paylaşım sağlamak için mahkeme yoluyla veya direkt olarak mirasçıların kendi aralarında uzlaşma sağlayarak, miras kalan gayrimenkullerin güncel piyasa değerleme işlemlerini SPK lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanlarına hazırlatmaktadırlar. Tapu Eksperi ekibi tarafından bugüne kadar Türkiye genelinde miras paylaşımında kullanılmak üzere çok sayıda gayrimenkul değerlemesi yapmıştır.

Hukuki uyuşmazlıklarda gayrimenkul değerleme

İş Ortaklığı Tasfiyesinde Gayrimenkul Değerleme

Ortaklığa ait mülklerin değerlerinin tespit edilmesi tarafların eşit şekilde, taraf gözetmeksizin ve SPK lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanlarınca hazırlanmış gayrimenkul değerleme raporları ile ortaklığın sonlandırılması sürecini hızlı şekilde tamamlanması konusunda uzman ekibimizle destek vermekteyiz.