KENTSEL DÖNÜŞÜM DEĞERLEME

Kentsel dönüşüm sürecinde gerekli olan lisanslı eksperler tarafından hazırlanan gayrimenkul değerleme raporu hizmetinden  kolay ve güvenilir bir şekilde yararlanın.

Türkiye’nin coğrafi yapısı ve deprem kuşağında olması nedeniyle 6306 Sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” çerçevesinde eski ve risk teşkil edil eden yapıların yenilenmesi için çalışmaların tamamını kentsel dönüşüm kapsamına almaktadır.

Türkiye’nin bir deprem kuşağında olması ve son yıllarda yaşanan depremler sonrasında ortaya çıkan yüksek risk faktörü sebebi ile eski deprem yönetmeliklerinin yetersiz kaldığı anlaşılmış ve daha sağlam binalar inşa etmek adına yeni deprem yönetmeliği çıkarılmıştır. Çıkarılan bu deprem yönetmeliği sonucunda 6306 Sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” çerçevesinde eski deprem yönetmeliğine göre yapılmış riskli binaların yenilenmesi gündeme gelmiştir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

Kenstsel dönüşüm sürecinde en önemli aşaması olan gayrimenkul değereleme raporu kentsel dönüşüm sürecinde tarafları bilgilendirmek ve ortaya çıkan anlaşmazlıklarda çözüm üretebilmek adına, mevcut imar planlarını baz alarak dönüşüme girmeden önceki gayrimenkuller ile dönüşüm sonrası ortaya çıkacak olan gayrimenkullerin mevcut imar planları irdelenerek detaylı analiz edilmesini sağlar. Ayrıca dönüşüme girecek gayrimenkullere ait kentsel dönüşüm öncesi bir durum tespitinde bulunarak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların tarafsız olarak belirlenerek iş ortakları olan SPK lisanslı değerleme(ekspertiz) firmaları ile birlikte raporlamalar yapar. kentsel dönüşüm için yapaılan emlak eskpertiz raporunda sunulur. Tapu Eksperi’nin SPK Lisanslı Ekspertiz firmaları ile birlikte vermiş olduğu hizmetlerin kapsamı:

  • Dönüşüme girecek olan taşınmazın mevcut durum değeri ve dönüşüm sonrasında oluşacak olan değeri,
  • Bağımsız bölümler arasındaki şerefiye farkı (hangisi taşınmaz ne kadar etmeli)
  • Müteahhitler tarafından gelen tekliflerin değerlendirme sürecinin desteklenmesi
  • Dönüşüm süreci öncesinde ve sonrasında mülk sahiplerini bilgilendirici değer yaklaşımlarının anlatılması
  • Kapsamlı imar danışmanlığı
  • Maliklerin inşaat sürecini kendisimi üstlenmeli yoksa müteahhit ile mi anlaşma yapmalı
  • En iyi ve en verimli kullanım yönteminin belirlenmesi
  • Maliklerin ve hisse oranlarının ve arsa paylarının belirlenmesi
  • Talep dahilinde sorunlu arsa paylı(anlaşmazlık sürecinde) olan gayrimenkullerde mevcut şerefiyeye göre dönüşüm sonrasındaki arsa payı (hisse oranlarının belirlenmesi)

Tapu Eksperi, kentsel dönüşüm sürecinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının talep ettiği yada tarafların kendi aralarında adil paylaşım yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan konular hakkında çok sayıda gayrimenkul değerlemesi(ekspertizi) yapmıştır.