KONUT (EV) DEĞERLEMESİ

Lisanslı Eksperler tarafından verilen konut – ev ekspertiz hizmetinden hızlı ve güvenilir bir şekilde yararlanın, tapu işlemlerinizi güvenle yapın.

Konutun güncel piyasa değerinin, fiyatı etkileyen diğer faktörlerin de değerlendirilmesi neticesinde tespit edilmesi faaliyetine “ konut değerlemesi ” adı verilir. Halk arasında “ ev ekspertizi ” da bilinen bu değerleme faaliyetinde sanılanın aksine konutun sadece satış fiyatının araştırması yapılmaz,  konutun değerini etkileyen faktörler de tespit edilir.

Konut Değerlemesi Nasıl Yapılır?

Konut değerlemesinde uzmanlarımız öncelikle ilgili konutun bağlı bulunduğu belediye ve tapu dairesinde araştırma yaparak mevcut mimari projelerindeki konum ve büyüklüğü, imar koşulları, ruhsat, iskan belgeleri veya dosyasında var ise yıkım kararları, tutanaklar, mahkeme evrakları, imar iptalleri, cezalar gibi risk unsurlarını tespit eder. Bu incelemeler neticesinde tüm belge ve bilgiler analiz edilerek konutun, bağımsız, tarafsız ve objektif ölçütlere ve verilere göre değerleme günündeki piyasa değeri belirlenir ve rapor olarak sunulur. Bu raporda, konutla ilgili tespit edilen ihtiyati tedbir, ipotek ve benzeri riskler, çevresel koşulları ve gayrimenkulün piyasa değeri belirtilir.

Konut Değerlemesi

Peki Bir Ev Ekspertiz Raporunun Kapsamı Nedir ?

Asgari standartlara sahip bir ev ekspertiz raporunda, bazı konulara ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmesi gerekmektedir. Bir konutun değerini en çok etkileyen konulardan birisi de o konutun konumudur. Konutun yeri ve konum bilgileri oldukça önemli olup genelden özele doğru konutun bulunduğu bölge, ada ve parseli, parsel ve  blok içindeki konumu; bulunduğu, kat ve kattaki konumu şeklinde özele doğru bir tanımlama yapılır.

Bu tanımlama işlemi yapılırken, gayrimenkulün tapu kayıtlarının araştırılması ile fiziki olarak incelenen konutun aynı konut olup olmadığının tespit edilmesi oldukça önemlidir.

konut ekspertiz raporu

Tapu senedi verilen gayrimenkulün tapu kayıtları referans alınarak tapu müdürlükleri ve ilgili belediyelerde ilgili gayrimenkulün plan, proje, ruhsat vb. tüm dökümanları incelenir, ardından  konutun fiziki konumu, büyüklüğü, projesi ile uyumlu olup olmadığı tespit edilir.

Konut değerleme raporunda, ayrıca, değerlemesi yapılan konutun (daire, mesken, ev) bulunduğu bölgeyle ilgili mevcut çevresel ve ekonomik kalkınma düzeyi belirlenir, gayrimenkul piyasası analiz edilir, mevcut trendler ve dayanak veriler irdelenir.

Konut değerlemesinde, en güvenilir ve gerçekçi yaklaşım olan emsal karşılaştırma yöntemi kullanılmaktadır. Bu değerleme yönteminde bölgede değerlemesi istenilen konut ile ortak temel özelliklere sahip konutlar karşılaştırılır. 

Emsal konutların artı ve eksi yönleri indirgenerek ortalama bir m2 birim değerine ulaşılır. Müstakil nitelikli özelliği olan, dağ evi, emsali az bulunan villa, malikane ve bu gruba giren yapıların değerleme işleminde ise az sayıda emsalin bulunması sebebiyle genellikle maliyet yöntemi kullanılarak nihai değere ulaşılmaya çalışılır. Bu yöntemde gayrimenkulün arsa ve üzerindeki yapının maliyeti, gayrimenkulün fiziki ve teknik özellikleri, var ise değeri olumsuz yönde etkileyen faktörler değerlendirilerek konutun nihai değerine ulaşılır.

Konut Değerlemesi Kim İçin Gereklidir?

Konut değerlemesi genel olarak bir konutun piyasa değeri, hukuki durumu (mevcut malikinin kim olduğu, üzerinde şerh, beyan veya ipotek benzeri bir kısıtlamaların olup olmadığı vb.), imar ve inşaat hakkı konularında bilgi sahibi olmak isteyen herkes için gereklidir.

Konut değerlemesi, konut alım-satım işlemlerinde alıcının sonradan gayrimenkulle ilgili bir sorunla karşılaşmaması açısından oldukça önemlidir. Bunun dışında miras ortaklığının giderilmesinde, boşanma sürecinde, vergisel konularda, SGK borcunun yapılandırılmasında teminat olarak bir gayrimenkul üzerinde ipotek hakkı verilmesinde, ticari işlemlerde bir alacak karşılığı gayrimenkul teminatı verilmesinde ve bunun gibi birçok durumda konut değerlemesine ihtiyaç duyulabilir. Örnek vermek gerekirse konut değerlemesine, SGK borcunu yapılandırmak isteyen bir kişi, bayilik vermek isteyen bir ticari işletme veya boşanma aşamasındaki bir çift de ihtiyaç duyabilir.

Türkiye’nin her yerindeki konutlar için bir ev ekspertiz hizmetinden yararlanın, tapu işlemlerinizi güvenle yapın.

Tapu Eksperi, bugüne kadar Türkiye genelinde bağımsız bölüm niteliği kazanmış çok sayıda konut ve konut amaçlı kullanılan meskenin, ayrıca müstakil villa, köşk, yalı gibi nitelikli gayrimenkulün değerlemesini (ekspertizini) yapmıştır.