Proje Değerlemesi ve Fizibilite Çalışmaları

Yatırım kararlarının öncesinde durum değerlemesi yapılarak herhangi bir yatırım veya projeye başlama kararı vermeden önce gerekli olan tüm bilgiler sistematik bir şekilde elde edilerek yatırımcı ve iş geliştirme kuruluşlarına fizibilite çalışmaları yapılır. Yapılan detaylı fizibilite çalışmaları sonrasında proje geliştirme hizmeti sunulmakta olup bu alandaki fizibilite ve proje geliştirme hizmetlerimiz:

 

 • Yer seçimi ve  lokasyon analizleri
 • Ulaşım ve trafik analizi
 • Proje değerlemesi
 • En etkin ve en verimli kullanım analizi
 • Yatırım danışmanlığı
 • Yatırımların karlılık analizi
 •  Proje şerefiyelendirme çalışmaları
 • Kira araştırma raporu
 • Kat karşılığı tespiti
 • Arsa payları tespiti ve şerefiyelendirme
 • Pazar araştırması
 • Arsa proje geliştirme çalışmaları