TEMİNAT İŞLEMLERİNDE GAYRİMENKUL DEĞERLEME

Çeşitli borç ilişkilerinde borcun tahsilatını teminat altına almak amacıyla alacaklı lehine bir gayrimenkul üzerinde ipotek tesis edilebilmektedir. Çeşitli inşaat sözleşmeleri, distribütörlük sözleşmesi, bayilik sözleşmesi, acente sözleşmesi, kredi sözleşmeleri, satış sözleşmesi, kira sözleşmesi gibi birçok sözleşmede bu tür bir teminat verilmektedir. Böylelikle alacaklı, borçlunun borcunu ödememesi halinde, ipotekli gayrimenkulü icra yoluyla sattırıp alacağını satış bedelinden tahsil edebilir.

Alacağının teminatı olarak ipoteği kabul eden alacaklı, ipotekli gayrimenkulün satışından elde edilen gelirin alacak tutarının tamamını karşılayacağından emin olması gerekir. Aksi halde ipotek, yeterli tutarda teminat oluşturmayacağından alacağını tahsil etmekte güçlük yaşayabilir. İşte bu nedenle alacaklının, teminat olarak gayrimenkul üzerinde ipoteği kabul etmeden önce SPK lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanlarına söz konusu gayrimenkulün değerlemesini yaptırması oldukça önemlidir. Böylece alacaklı, teminatı kabul etmesi sebebiyle oluşabilecek kayıp ve riskleri en aza indirgemiş olur.

Tapu Eksperi, bayilik ağı ile çalışan kurumsal firma, özel üniversite, hastane başta olmak üzere birçok sözleşme ilişkisinde teminat olarak kabul edilen gayrimenkuller için değerleme (ekspertiz) hizmeti sunmuştur.