Gayrimenkul Miras Paylaşımı Nasıl Olur?
Gayrimenkul miras paylaşımı, özetle   miras bırakanın mal varlığında bulunan gayrimenkullerin mirasçılar arasında miras hukukuna göre paylaştırılmasıdır. Miras bırakanın ölümü ile varisleri kalan mirası bütün olarak kazanmaktadır; buna elbirliği ile mülkiyet hali adı verilir. Bütün olarak kazanılan bu mirasın varisler tarafından paylaşılması gerekmektedir. Miras paylaşımı  dışarıdan bakıldığında oldukça karışık ve sorunlu bir süreç  gibi görünse de aslında oldukça kolay bir şekilde çözüme kavuşturulabilmektedir. Varislerin ortak bir anlaşmaya vararak birlikte hareket etmeleri halinde miras kolay ve sorunsuz olarak paylaşılabilir. Genellikle gayrimenkulün paylaşımı söz konusu olduğunda bütün varisler (hissedarlar) gayrimenkulün değerlendirilme şekli ile ilgili her zaman ortak hareket etme noktasında uzlaşamamaktadır. Ortak tapuya sahip olan kimselerin, tasarruf işlemi yaparken birlikte hareket etmeleri kolay yöntemdir. Bu durumda mirasçılar kendi aralarında bir miras taksim sözleşmesi yaparak gayrimenkul üzerindeki ortaklık halini sona erdirebilirler. Buna karşılık uygulamada mirasçıların mirasın paylaşılması konusunda ihtilafa düştüklerine sıklıkla şahit olmaktayız. Örneğin mirasçılardan  biri gayrimenkulün satışını isterken, diğer mirasçı satılmasını istemeyebiliyor. Bu tür durumlarda miras kalan gayrimenkulün paylaşımı nasıl yapılır? Bu tür hallerde ortaklığın giderilmesi davası adı verilen dava açılarak mahkemeden miras bırakılan gayrimenkul üzerindeki ortaklık halinin sona erdirmesi talep edilir. Bu davada mahkeme tarafların iddia ve savunmalarını değerlendirerek gayrimenkul üzerindeki ortaklığın giderilmesine yönelik bir karar verir. Bu çerçevede Mahkeme, gayrimenkulün ifraz edilerek taraflar arasında aynen paylaştırılmasına veya gayrimenkulün satılarak elde edilen meblağın taraflara miras paylarıyla orantılı olarak dağıtılmasına karar verebilir.

Miras paylaşımında gayrimenkulün değerleme (ekspertiz) raporunun önemi

Varislerin miras kalmış gayrimenkullerin piyasa değerinin  objektif bir şekilde lisanslı uzmanlarca hazırlanmış ekspertiz raporları ile öğrenmeleri mümkündür. Mirasın mülkiyet olarak veya iştirak halinde intikali durumlarında gayrimenkulün gerçek piyasa değerinin belirlenmesinde ve gayrimenkulün piyasa değerine etki edebilecek olası tüm risklerin  açık bir şekilde ortaya konması adına ekspertiz raporunun önemi çok büyüktür. Alınan gayrimenkul ekspertiz raporu, hem mirasçılar arasında yapılan miras taksimi görüşmelerinde sağlıklı bir anlaşmaya varılmasını sağlar hem de gayrimenkul üzerindeki ortaklığın giderilmesi amacıyla açılan davada bir delil olarak dosyaya ibraz edilebilir.
Haberdar Olun!

Haberdar Olun!

En son güncel haberleri almak için mail listemize katılın

Teşekkürler Ederiz..