Gayrimenkul Satın Alarak Türk Vatandaşı Olmak

Bilindiği üzere, en az 250.000 Amerikan Doları (veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası) tutarında gayrimenkul satın alan ve bu gayrimenkulü üç yıl boyunca satmayacağını taahhüt ederek bu taahhüdü tapu kütüğüne şerh ettiren yabancılar, Türk vatandaşlığını edinebilirler. Ne var ki ülkemizde, gayrimenkul alım satım işlemi sırasında tapu müdürlüklerinde çoğu zaman gayrimenkulün gerçek piyasa değerinden daha düşük bir değer beyan edilmektedir. Böylelikle ortaya iki farklı değer çıkmaktadır: Gayrimenkulün tapuda beyan edilen değer ile piyasa değeri.

Türkiye’de bir gayrimenkul satın alan yabancının Türk vatandaşlığına hak kazanıp kazanmadığının tespitinde bu değerlerden hangisine bakılarak karar verileceği önem kazanmaktadır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 25.05.2017 tarihli yönergesine göre bu durumda tapuda beyan edilen değer değil, gayrimenkulün piyasa değeri dikkate alınır.

Bu düzenlemeye göre, gayrimenkulün 250.000 ABD Doları değerinde olup olmadığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilen lisansa sahip değerleme uzmanınca hazırlanmış gayrimenkul değerleme raporu ile tespit edilir. Piyasa değerini gösterir taşınmaz değerleme raporunda yer alan meblağ esas alınarak gayrimenkulün Amerikan Doları cinsinden değeri, devir işleminin yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının efektif satış kuru üzerinden hesaplanır. Kural bu olmakla birlikte 12.01.2017 tarihi ile 25.05.2017 tarihleri arasında satın alınan gayrimenkuller bakımından bir istisna getirilmiştir. Bu tarihler arasında devralınan gayrimenkuller bakımından piyasa değeri değil, tapuda beyan edilen resmi değeri üzerinden hesaplama yapılacaktır.

Gayrimenkul alımı yoluyla Türk vatandaşlığı için gayrimenkul değerleme raporu (eksertiz raporu) almanız gerekmektedir. Siz de vatandaşlık için gayrimenkul değerleme hizmeti alacaksanız Tapu Eksperi’nden teklif alabilir ve kısa süre içerisinde vatandaşlık başvurusunda ekspertiz raporunuza sahip olabilirsiniz.

Haberdar Olun!

Haberdar Olun!

En son güncel haberleri almak için mail listemize katılın

Teşekkürler Ederiz..