Hukuki İşlemlerde Değerleme Raporu Almak Neden Önemlidir?
Şirketinizi büyütmeye karar verdiniz ve yeni bir iş ortağı mı arıyorsunuz? Ya da daha büyük bir yatırıma yönelmeyi değerlendirmeye başladınız ve şirketinizi satmayı mı düşünüyorsunuz? Veyahut ortağınızla yolunda gitmeyen bir şeyler var ve bir yol ayrımına mı geldiniz? Çok çeşitli hukuki işlemlerde gayrimenkul değerleme hizmeti almanız, ticari risklerinizi doğru yönetmenizi ve nihayet doğru karar almanızı sağlar. Bu yazımızda bazı hukuki işlemlerde gayrimenkul değerleme hizmetinin önemine değineceğiz.

Şirket devri veya birleşme öncesi değerleme hizmeti almak neden gereklidir?

Firmanızın kısmen ya da tamamının satılması durumunda şirketin üzerinde bulunan bir gayrimenkul varsa değerlemesi yapılarak, ne kadarlık bir bedelle üzerinde işlem yapılmasının cazip olacağının tespit edilmesi gayrimenkul değerleme raporunun hazırlanmasıyla mümkün olabilmektedir. Şirketin üzerinde bulunan gayrimenkullerin güncel değeri şüphesiz ki şirketin değerini de etkiler.

Şirketin satış işlemlerinde tarafların, gayrimenkulün piyasa fiyatı hakkında bilgi sahibi olması önemli olmakla birlikte gayrimenkulün yasal durumu konusunda da tam bilgi sahibi olunması oldukça önemlidir. Bu noktada alıcı tarafla pazarlık masasına güçlü oturmak mümkün olabilecektir. Ayrıca gayrimenkul değerleme hizmeti alarak satış bedelini belirleyen satıcının, daha kısa sürede satışını gerçekleştirebildiği bilinmektedir.

Şirketler İçin Gayrimenkul Değerleme Hizmetleri

İş ortaklığı feshi öncesi neden değerleme hizmeti almalıyım?

İş ortaklığının feshi durumunda kuruma veya ortaklara ait varlıkların ve gayrimenkullerin değerlerinin tespiti yapılması oldukça önem arz etmektedir. Değerlemenin adil yapılması ve gerekli tüm unsurların değerlenmede yer alması ancak uzmanlarca hazırlanan değerleme raporlarıyla mümkün olabilmektedir. Anlaşma sırasında bütün alternatiflerin göz önünde tutulduğu, gerçek iradelerin ortaya konulduğu bir fesih ancak SPK lisanslı uzmanlarca hazırlanan gayrimenkul değerleme raporuyla mümkün olabilir.

Bu bağlamda, şirket ortaklığının bitirilmesi durumunda alınacak olan gayrimenkul değerleme raporu taraflara eşit ve güvenilir bir dağılım yapılmasında büyük önem taşımakta, olası uyuşmazlıkların önüne geçmek de mümkün olmaktadır.

İş ortaklığı için anlaşma yapmadan önce değerleme hizmeti almak neden önemli?

Gelişmekte olan ticari faaliyetlerin ve çeşitli alanlarda büyük yatırımlar yapma eğiliminde olan şirketlerin güçlerini birleştirerek, önemli projelerde oyun kurucu pozisyon almak istemeleri iş ortaklıklarının kurulmasıyla gündeme gelebilmektedir.

İş ortaklığı anlaşması öncesinde/sırasında tarafların, şirket bünyesine katacakları varlık ve gayrimenkullerin değerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu durumlarda alınacak olan bir gayrimenkul değerleme raporu, şirketlerin varlık ve gayrimenkullerinin finansal raporlarının oluşturulmasında ve ortaklık esnasında dağılımların doğru şekilde yapılmasında etkili olmaktadır.

Bu noktada böylesine büyük bir karar öncesi doğru bilgilendirilmezseniz, piyasa fiyatından daha fazla bir bedel ödeyebilir yahut iyi bir yatırım yaptığınızı zannederken oldukça sorunlu gayrimenkul ve/veya varlıklarda pay sahibi olarak ortaklığınıza sorunlu bir başlangıç yapmış olabilirsiniz.

Gayrimenkul değerleme raporu nasıl oluşturuluyor?

Lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanlarımız, ekspertiz raporunu oluştururken temel olarak aşağıdaki hususları göz önünde bulunduruyor:

  • Gayrimenkulün konumu, fiziki durumu ve onaylı projesine uygunluğu
  • Tapu kayıt bilgileri, özellikle ihtiyati tedbir, şerh, sit alanı gibi kısıtlayıcı hususların bulunup bulunmadığı
  • Taşınmazın yaşı ve kalan faydalı ömrü
  • İmar durumu ve inşaat hakkıyla ilgili hususlar
  • Ulaşım özellikleri, sosyal donatılara olan mesafesi
  • Büyük yatırım projelerine yakınlığı
  • Bölgenin gelişme hızı ve çevresel koşulları
  • Ulaşım ve altyapı sorunları

Sonuç olarak, firmanızla ilgili yapılacak hukuki işlemler öncesinde ihtiyaç duyduğunuz gayrimenkul değerleme hizmetine Türkiye’nin her yerine online ekspertiz hizmeti veren Tapu Eksperi ile güvenilir ve hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Haberdar Olun!

Haberdar Olun!

En son güncel haberleri almak için mail listemize katılın

Teşekkürler Ederiz..