İmar barışı başvurusunda
Durum tespİtİ yaptırın, doğru beyanda bulunun

Gayrimenkulünüz Türkiye’nin neresinde olursa olsun aykırılıkları lisanslı uzman eksperlere tespit ettirin, en doğru şekilde yapı kayıt belgesi için başvurun.

Tapu Eksperi İle İmar Barışından Faydalanmak Zahmetsiz Ve Güvenli

İmar barışı başvurusunda ruhsata aykırılıkların doğru beyan edilmesi önemlidir. Beyanda bulunmadan önce Tapu Eksperi’nden durum tespit hizmeti almak yapınızdaki ruhsata aykırılıkları doğru bir şekilde beyan etmenizi sağlar. Durum tespiti hizmetinde, lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanları yapıdaki ruhsata aykırılıkları onaylı projeyle karşılaştırarak tespit eder; ruhsatsız, ruhsata aykırı veya iskansız yapılarına gerekli ölçümlerini yapar. Bu tespit ve ölçümler neticesinde lisanslı uzmanlarca hazırlanan durum tespit raporu tarafınıza gönderilir. Size yalnızca raporda belirtilen şekilde beyanda bulunmak kalır.

Ayrıca imar barışı hakkındaki tüm teknik sorularınızla ilgili avukat ve lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanlarından oluşan teknik ekibimize danışabilir, e-devlet sistemi üzerinden imar barışı başvurusunda bulunurken teknik ekibimizden destek alabilirsiniz.

İMAR BARIŞI DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

Teknik Konularla İlgili Danışmanlık

İmar barışına ilişkin teknik sorularınız mı var? İmar barışı ile ilgili danışmanlık hizmetleri için lisanslı gayrimenkul eksperlerinden yardım alabilirsiniz. 

50 TL + KDV

Durum Tespit Hizmeti


Gayrimenkulün tapu kaydı, belediyedeki belgeleri ile birlikte fiziki ve çevresel koşulları incelenerek elde edilen veriler tarafınıza rapor olarak sunulur.

500 TL + KDV

den başlayan fiyatlar ile


E-devlet Üzerinden Başvuru Danışmanlığı

İmar barışı başvuru formunu doldururken yardıma mı ihtiyacınız var?  İmar barışına e-devet üzerinden başvuru süreciyle ilgili uzmanlardan destek alabilirsiniz.


150TL + KDV


Tapu Eksperi ile aykırılıkları

deneyimli ve lisanlı eksperlere tespit ettirin

DURUM TESPİT RAPORU

Teklif Al

Gayrimenkulün tapu örneğini göndererek hızlıca teklif al

Ödeme Yap

Teklif metnini onayla, havale veya kredi kartıyla ödemeyi yap

Raporunu Al

Hazırlanan rapor ortalama üç gün içinde gönderilsin
imar barışı hakkındaki sorularınız

İMAR BARIŞI NEDİR?

İmar Kanununa eklenen geçici madde ile Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en geniş kapsamlı imar barışı yürürlüğe girmiş oldu. İmar barışıyla birlikte, 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız, ruhsata aykırı ve iskansız yapılar kayıt altına alınarak yasal hale getirilmesi mümkün hale geldi. Böylece kayıt altına alınan yapılar, krediye uygun hale gelecek, bunlara elektrik, su, doğalgaz hizmetlerinin bağlanması mümkün olacak ve bu yapılar hakkındaki ceza ve yıkım kararları iptal edilecektir.

İmar barışı, yapı sahibinin beyanını esas almak suretiyle ruhsatsız, ruhsata aykırı veya iskansız yapının kayıt altına alınmasını sağlamaktadır. Bu şekilde kayıt altına alınan yapı sahibine “yapı kayıt belgesi” verilir.

YAPI KAYIT BELGESİ NEDİR?

Yapının kayıt altına alınması ve yapı kayıt belgesi kavramları, imar barışıyla Türk hukukuna girmiş yeni kavramlardır. Yapı kayıt belgesi, imar mevzuatına aykırı yapılan yapının kayıt altına alındığını gösteren belge olarak tanımlanabilir. Yapı kayıt belgesi, yapı ruhsatı veya iskândan (yapı kullanma izninden) farklı bir belge olup bunlarla karıştırılmamalıdır.  Yapı sahibinin;

 

  • 15.06.2019 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (veya Bakanlıkça yetkilendirilen kurum ve kuruluşlara) başvurması, ve
  • Yapı kayıt bedelini 30.06.2019 tarihine kadar ödemesi halinde kendisine yapı kayıt belgesi verilir.

NASIL BAŞVURULUR?

Yapı kayıt belgesi için e-devlet sisteminden kolayca başvuru yapılabileceği gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının il müdürlüklerine bireysel olarak da müracaat edilebilir. Yapı kayıt belgesi formu başvuru sahibinin beyanına uygun olarak doldurulur. Başvurunun ardından yapı kayıt belgesi bedelinin ödenmesi üzerine yapı kayıt belgesi başvuru sahibine verilir. İmar barışından yararlanmak üzere başvuru hakkı, yapı sahibine aittir. Yapıda birden fazla daire ve işyeri varsa yapının yapı kullanma izni (iskan) olup olmamasına göre bir ayrım yapılır:

i. İskanı olan yapılarda, her bir bağımsız bölüm maliki kendi bağımsız bölümünde yer alan ruhsata aykırılıklar hakkında başvuruda bulunabilir.

ii. Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni (iskân) bulunmayan yapılarda yapı maliklerinden herhangi biri tüm yapıdaki ruhsatsız veya ruhsata aykırılıklar için müracaatta bulunabilir.

İmar Barışından Yararlanmak için Kalan Süre

Gün(ler)

:

Saat(ler)

:

Dakika(lar)

:

Second(s)

İMAR BARIŞINDA DİĞER MERAK ETTİKLERİNİZ

Aykırılıkların kayıt altına alınmasında “beyan” ilkesi

Ruhsata aykırı yapıların kayıt altına alınmasında, tamamıyla yapı sahibinin beyanına itimat edilmektedir. Diğer bir deyişle, yapı sahibi ne kadarlık alanın ne şekilde mevzuata aykırı olduğunu kendi beyan etmekte, bu beyan üzerine hesaplanan yapı kayıt bedelini ödeyerek yapı kayıt belgesini alabilmektedir. Şüphesiz aldığı yapı kayıt belgesi, sadece yapı sahibinin beyan ettiği aykırılıkları kayıt altına almaktadır. Bu sebeplerle yapı sahibinin aykırılıkları doğru bir şekilde beyan etmesi oldukça önemlidir.

Yanlış beyanda bulunmanın yaptırımı

Beyan edilerek kayıt altına alınan aykırılıkların daha sonra Bakanlıkça kontrol edilip edilmeyeceği, kontrol edilecekse ne şekilde kontrol edileceğine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bununla birlikte yapı sahibinin yalan ve yanlış beyanda bulunması halinde iki önemli yaptırım öngörülmüştür.

Aykırılıkların yalan ve yanlış bir şekilde beyan edilmesi halinde, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçundan (TCK m. 206) suç duyurusunda bulunulur. Bu durumda ilgili savcılık, suçun unsurlarının oluşup oluşmadığını tespit edecek ve gerek görürse yapı sahibi (şüpheli) hakkında ceza davası açacaktır.

Ayrıca aykırılığın doğru şekilde beyan edilmemesi yapı kayıt belgesinin iptaline de yol açabilir. Şöyle ki, yalan ve yanlış beyanda bulunulan husus yapı kayıt belgesi bedelinin eksik olarak hesaplanması neticesini doğurmuş ise, eksik alınan bedel önce yapı sahibinden alınır. Yapı sahibi kendisinden talep edilen bu eksik bedeli süresi içerisinde ödemezse, daha önce verilmiş olan yapı kayıt belgesi iptal edilir ve yapı sahibince ödenmiş olan bedel iade edilmez.

İmar barışında üç önemli tarih

İmar barışından ancak 31.12.2017 tarihine kadar yapılmış imar mevzuatına aykırı yapılar bakımından yararlanılabilir. İmar barışından faydalanmak için en geç 15.06.2019 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir. Usulünce yapılan başvuruyu müteakip yapı kayıt belgesi bedelinin en geç 30.06.2019 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Yapı kayıt belgesinin geçerlilik süresi

Yapı kayıt belgesi, yapının yeniden yapılması veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir. Yapı kayıt belgesi alınan yapının yenilenmesi durumunda imar mevzuatı hükümleri uygulanır. Böyle bir durumda yapı kayıt belgesi kazanılmış hak oluşturmaz.

İmar barışı kapsamına girmeyen yapılar

Başkasının özel mülkiyetine ait taşınmazda bulunan kaçak yapılar, imar barışından faydalanamaz. Örneğin, mülkiyeti komşusuna ait arazi üzerinde kaçak yapı yapan kişi bu yapı bakımından imar barışından faydalanamaz. Bu tür durumlarda arazinin maliki olan kişi, kendi arazisinin üzerinde yapılan yapı için imar barışından yararlanarak yapı kayıt belgesi alabilir.

Sosyal donatı için tahsis edilmiş taşınmazlar üzerinde yapılan yapılar da imar barışı kapsamına girmemektedir. Bu çerçevede cami, yol, okul, itfaiye, park gibi kamu hizmetlerine tahsis edilmiş taşınmazlar üzerinde yapılmış yapılar, imar barışı kapsamında girmemektedir. 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış olsalar dahi, bu yapılar için yapı kayıt belgesi düzenlenemez.

Ayrıca bazı özel kanunlarla düzenlenen alanlardaki yapılar da imar barışı kapsamında değildir. Örneğin, 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içindeki bazı alanlardaki yapılar imar barışından yararlanamaz.

Belediye ve Hazineye ait taşınmazlar üzerindeki ruhsatsız yapılar

İmar barışı düzenlemesi, Hazine ve belediyeye ait taşınmazlar üzerine yapılan ruhsatsız yapıların sahiplerine de söz konusu yapılarını kayıt altına alabilme imkânı vermektedir.

İmar barışının kapsamını genişleten en önemli düzenleme ise şudur: Belediye ve Hazineye ait taşınmazlar üzerinde ruhsatsız yapı yapanlar, kaçak yapıyı kayıt altına aldıktan sonra, talep ederlerse, söz konusu taşınmazı da ilgili belediye veya Hazineden satın alabilir. Böylelikle, belediye veya Hazine taşınmazı üzerine kaçak yapı yapanlar önce bu yapıları kayıt altına alınmasını sağlayabilecek ve ardından da rayiç bedel üzerinden bu taşınmazları ilgili belediye veya Hazineden satın alabilecektir.

Yapı kayıt belgesi bedeli

Yapı kayıt belgesinin verilmesinin ön koşullarından biri yapı kayıt belgesi bedelinin ödenmesidir. Yapı kayıt belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri ve yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda yüzde üç, ticari kullanımlarda yüzde beş oranında hesaplanmaktadır. Bakanlığın düzenlemesinde bu bedelin hesaplanmasına ilişkin detaylı hükümler bulunmaktadır.

Yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri, ilgili belediyesinden temin edilen arsa ve arazi asgari metrekare birim değerleri esas alınmak suretiyle hesaplanır.

Yapının yaklaşık maliyet bedeli

Yapının yaklaşık maliyet bedeli ise aşağıdaki tabloda belirtilen birim maliyetler üzerinden hesaplanır:

Nitelik

Birim maliyet

Tarımsal amaçlı basit binalar

200 TL/m2

1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları

600 TL/m2

3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları 

1000 TL/m2 

8 ve daha yüksek katlı binalar

1600 TL/m2

Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel ve benzeri yapılar

2000 TL/m2

Güneş enerjisi santralleri

100.000 TL/MW

Yapının yaklaşık maliyeti, binanın toplam yapı alanı dikkate alınarak hesap edilir. Binada yalnızca konut bulunuyorsa yapı kayıt belgesi bedeli, arsanın emlak vergi değeri ile yapı yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden %3 olarak hesaplanır. Binada konutun dışında ayrıca işyeri de bulunuyorsa, bu durumda konut ve ticari olarak kullanılan alanların arsa oranları ayrı ayrı hesaba katılır ve konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 katsayısı uygulanır.

Yapıda birden fazla daire ve iş yeri varsa yapı kayıt belgesi bedeli nasıl hesaplanır?

 

  • Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni (iskan) bulunmayan yapılar
    Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni (iskân) bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda, yapı kayıt belgesi bedeli yukarıda açıklandığı gibi tüm yapı için hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan yapı kayıt belgesi bedeline, her bağımsız bölüm (daire,  işyeri vb.) sahibi kendi kullanım türüne göre eşit olarak katlanmak zorundadır. Bir bağımsız bölüm sahibinin yapı kayıt belgesi bedelinin tamamını ödemesi halinde diğer yapı maliklerinden paylarına düşen miktarı talep edebilir. Yapı kayıt belgesi bedelinin tamamı ödenmeden yapı kayıt belgesi verilmeyecektir.  
  • Yapı kullanma izni (iskanı) bulunan yapılar
    Yapı kullanma izni bulunan yapılarda aykırılık, hangi bağımsız bölümde ise o bağımsız bölümle ilgili olarak yapı kayıt belgesi alınabilir. Bu durumda yapı kayıt belgesi bedeli, söz konusu (yapının tamamı için değil) sadece ilgili bağımsız bölüm için hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan yapı kayıt belgesi bedelini ödeyen bağımsız bölüm sahibi yapı kayıt belgesini alabilir. Aynı yapıdaki bir bağımsız bölüm sahibinin aldığı yapı kayıt belgesi, diğer bağımsız bölüm sahiplerine herhangi bir hak vermez.

İMAR BARIŞI İLE İLGİLİ BLOG İÇERİKLERİMİZ

Dikkat! Yapı Kayıt Belgeniz İptal Olabilir!

Dikkat! Yapı Kayıt Belgeniz İptal Olabilir!

İmar mevzuatı ve ruhsata aykırı yapılar affediliyor, yapı kayıt belgesi verilerek yasal hale getiriliyor. Peki ama yapı sahibi hatalı beyanda bulunmuşsa ne olacak? Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan “İmar Barışı” düzenlemesi kapsamında, 31 Aralık 2017...