İMAR İNCELEME HİZMETİ

Gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyedeki imar durumu uzman eksper tarafından incelenerek gayrimenkulün tabi olduğu imar koşulları ve olası riskler tarafınıza bildirilir.

İmar inceleme hizmeti sunan eksper, gayrimenkulün parselasyon planındaki konumunu ve büyüklüğünü, yapı yapma koşullarını, var ise plan değişikliklerini ve yapılması planlanan imar çalışmalarını, plana yapılan itirazları, planın güncel olup olmadığı gibi unsurlarını tespit eder ve bunlara ilişkin bir rapor hazırlar.

Belediye İnceleme