Antalya’da  bir arazi satın alan ve hali hazırda yurt dışında yaşayan bir müşterimiz 1.750.000 TL’ye  satın aldığı araziyi ihtiyacı olması sebebi ile yaklaşık 1 yıl sonra birazda primlendiğini düşünerek satmayı planladığı bilgisini paylaşmıştır.

Müşterimiz arazisinin ekspertizini yaptırarak piyasa fiyatını öğrenip bu bedele yakın bir fiyattan da satmayı düşünerek tarafımıza başvurmuş ve bir ekspertiz talebinde bulunmuştur.

Talep işleminden bir gün sonrasında SPK lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanlarımız değerlemesi talep edilen gayrimenkulü yerinde incelediğinde parsele 50 metre mesafede bir inşaat çalışmasının devam ettiğini görmüşlerdir. Yer tespit işlemleri sonrasında ilgili belediyede imar incelemesi sırasında taşınmazın imar durumuna ek olarak çevresindeki parsellerin de  yapılaşma koşulları ve imar fonksiyonları incelendiğinde hali hazırda inşası devam eden ve değerlemeye konu parselin nerdeyse bitişiğinde yer alan parselin kamuya ait büyük bir arıtma tesisi olduğu anlaşılmıştır.

Tek Tapu Zannettiğiniz Evin Yarısının Başkasına Satılması

Bilindiği üzere arıtma tesisleri faaliyetleri sırasında bulunduğu çevreye kötü kokular yaydığından, arıtma tesisleri çevreleri özellikle iskan amaçlı kullanım açısından pek tercih edilmemektedir. Bu sebeple arıtma tesisine mesafeli bir parselin tercih edilebilirliği arıtma tesisine yakın konumlu bir parsele göre çok daha yüksek olmaktadır. Tercih edilebilirlik durumu gayrimenkulün fiyatını da bariz oranda etkilemektedir.

Müşterimiz gayrimenkulü satın aldığı dönem sadece kendi parseli ile bilgi alıp çevredeki parsellerin imar fonksiyonları hakkında bir araştırma veya ekspertiz yaptırmadığından söz konusu olumsuz durumdan hazırladığımız değerleme (ekspertiz raporu) ile haberdar olmuştur.

Yaptığımız araştırmada taşınmazın bulunduğu bölgede arıtma tesisine uzak olan arazilerin fiyatları 1 yıl içinde ortalama %15-20 oranında yükselirken artırma tesisine yakın ve cephe olan parsellerin ise değerlerinde %30’dan daha fazla bir oranda düşüş olduğu görülmüştür.

Hazırlanan raporda  detaylı imar koşulları ile tüm bu olumsuz etkenler detaylıca belirtilerek tüm bu etmenler ışığında gayrimenkul için 1.200.000 TL bir değer taktir edilmiştir. Müşterimiz gayrimenkulünü aldığı fiyattan 6 ay boyunca pazarlamaya çalışmış ancak satamamış, raporda belirtmiş olduğumuz değere çok yakın bir rakam ile 8. ayın sonunda ciddi bir zarar ile ancak satabildiğini tarafımızla paylaşmıştır.

Haberdar Olun!

Haberdar Olun!

En son güncel haberleri almak için mail listemize katılın

Teşekkürler Ederiz..