Kentsel Dönüşümde Gayrimenkul Değerlemenin Önemi
6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi  Hakkındaki Kanunda yer alan tanıma göre kentsel dönüşüm, riskli yapılar ile riskli alan ve rezerv yapı alanlarının tespitine, riskli yapıların yıktırılmasına, yapılacak planlamaya, dönüştürmeye tabi tutulacak taşınmazların değerinin tespitine, hak sahibi olacaklarla yapılacak anlaşmaya ve yapılacak yardımlara, yeniden yapılacak yapılara ve 6306 sayılı Kanun kapsamındaki diğer uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu kanun Türkiye sınırları içerisindeki her bölgeyi kapsayan faydalı ömrünü tamamlamış, yıkılma riski taşıyan binaların devletin  sağladığı geri dönüşüm kredisi, kira desteği, harç ve vergi masraflarında indirim yada muafiyet durumlarından yararlanarak kent ve köylerin yeniden yapılaşmasını hedefleyen bir dönüşüm çalışmasıdır. Riskli yapı sayısını minimuma düşürmenin yanında kentsel dönüşümle kaçak yapılaşmaya engel olma, afetlere karşı dayanıksız yada riskli bölgeye konumlandırılmış yapıların sayısı minimuma indirerek yaşanabilecek mal ve can kaybını asgari düzeye indirilmesi amaçlanmaktadır. Kentsel dönüşümde temel amaç kaliteli yaşam alanları oluşturmaktır.

Kentsel Dönüşümde Gayrimenkul Değerleme (Ekspertiz)

Kentsel dönüşüm projeleri, birçok tarafın söz hakkı olduğu, yönetilmesi zaman zaman oldukça güç hale gelen bir süreçtir. Kat malikleri, haklarını layıkıyla koruyabilmek ve proje sonunda maksimum oranda pay alabilmek için hem müteahhit hem de diğer kat malikleri ile müzakere etmektedir. Müteahhit ise dönüşüm projesi neticesinde karını maksimize etmeye odaklanmaktadır. Bu çatışan menfaatlere tarafların çok olmasının da getirdiği güçlükler eklenince anlaşma süreci oldukça uzamaktadır.Öte yandan anlaşmanın sağlanması halinde dahi çok çeşitli ihtilaflar çıkabilmektedir. Kentsel dönüşüme  başlama kararı alındıktan sonra kat malikleri ve yükleniciler arasında müteahhidin anlaşmaya aykırı davranması, kat maliklerinin haksız paylaşım talepleri ya da benzer nedenlerle anlaşmazlıklar çıkabilmektedir. Bu hallerde tarafların kendi aralarında çözüm üretememesi halinde mahkemelere başvurulmaktadır. Gayrimenkul değerleme (ekspertiz) raporu, tüm bu süreçte yaşanan güçlüklerin çözümüne önemli katkı sunmaktadır. Dönüşüm sonrasında kat maliklerine verilecek bağımsız bölümlerin piyasa fiyatının bağımsız ve uzman eksperlerce tespit edildiği ekspertiz raporları, müteahhit ve kat malikleri arasındaki müzakerelerde bir anlaşma zemini oluşturmaktadır. Böylelikle taraflar hakkaniyete uygun bir dağıtım öngörebilmektedir.
Kentsel dönüşüm sürecinde gerekli olan lisanslı gayrimenkul değerleme raporu alın
Tapu Eksperi kentsel dönüşüm sürecinde tarafları bilgilendirmek ve ortaya çıkması muhtemel anlaşmazlıklara çözüm üretebilmek adına, mevcut imar koşulları irdelenerek dönüşümden önceki gayrimenkuller ile dönüşümle inşa edilecek gayrimenkullerin detaylı analiz edilmesini sağlar. Ayrıca dönüşüme girecek  gayrimenkullere ait kentsel dönüşüm öncesi gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların tarafsız olarak belirlenerek tespitini yapar. Bu sayede kat malikleri ve yükleniciler dönüşüm sürecindeki mevcut haklarını ve olası riskleri önceden bilerek hareket eder ve ileride mahkemelere intikal ederek yıllarca sürebilecek anlaşmazlıkların önüne geçilmiş olur.
Haberdar Olun!

Haberdar Olun!

En son güncel haberleri almak için mail listemize katılın

Teşekkürler Ederiz..