SGK borç yapılandırma

Günümüzde ekonomik sebepler ya da işlerin yolunda gitmemesinden dolayı SGK prim borçlarını ödeyemeyen birçok işveren bulunuyor. Bu borçların gün geçtikte birikmesi işveren, esnaf veya şirket sahibi gibi kişileri oldukça zora sokuyor. Ancak SGK, borç yapılandırma kapsamında şahıs ya da kuruluşların geçmişe dayalı belirli miktardaki borçları için tecil veya taksitlendirme olanakları tanımaktadır. SGK bu borçların yapılandırılmasında teminatsız yapılandırma yaptığı gibi borcun belirli bir tutarını aşan kısmı için teminat verilmesini talep etmektedir.

Yapılandırma işlemleri kapsamında, 50.000 TL’ye kadar olan borçlar için teminatsız yapılandırma sağlayan SGK, borçların 50.000 TL’yi aşan kısmı için teminat gösterilmesini şart koşmaktadır. Borcun aşan kısmına karşılık ise gayrimenkulü teminat olarak kabul etmektedir. Bu süreçte yetkili kurumlar (SGK, vergi daireleri), şahış ve firmalardan SPK Lisanslı uzmanlarca hazırlanmış gayrimenkulün gerçek değerini gösteren Lisanslı gayrimenkul değerleme (ekspertiz) raporu talep etmektedir.

 Gayrimenkul Değerleme Raporu ve Kapsamı Nedir?

SGK Borç Yapılandırma Lisanslı Ekspertiz Raporu

SGK ve Vergi daireleri gayrimenkul teminatını SPK lisanslı ekpertiz firmalarının hazırlamış olduğu gayrimenkul değerleme raporu ile kabul etmektedir. Ancak ekspertiz raporu ile tespit edilecek gayrimenkulün değerinin, vereceğiniz teminat ile uyumlu olması gerekiyor. Teminat olarak göstereceğiniz gayrimenkullerin üzerinde farklı kişi veya kurumlar tarafından kaydedilmiş ipotek, haciz ve rehin gibi kısıtlayıcı durumlar bulunuyorsa mülk teminat olarak kabul edilmemektedir. Bu duruma engel kısıtlayıcı durumlarda mülkün güncel değerine bakılmakta ve eğer mülkün güncel değeri borç tutarı ve rehin ile haciz gibi kayıtların değerleri toplamından fazla ise mülkün teminat olarak gösterilmesinde sakınca bulunmamaktadır.

SGK borç yapılandırma işlemleriniz için ev, arsa/arazi, iş yeri, mağaza, dükkan, ofis ve mesken gibi taşınmazları teminat olarak gösterebilirsiniz. Tüm bu taşınmazların değeri talep edilen gayrimenkul ekspertiz raporu ile tespit edilmekte ve yapılandırmaya konu olan borca uygunsa tecil ve taksitlendirme işlemi yapılmaktadır.

SGK borç yapılandırmasında gayrimenkul değerleme (ekspertiz) raporu düzenlenirken taşınmaza yönelik tapu kayıtlarının ve mimari projenin incelenmesi, ilgili belediyelerden ruhsat ve proje incelemelerinin yapılması ve taşınmazın yerinde incelenmesi gibi çalışmalar yapılmaktadır. Bu incelemeler sonucunda taşınmazın yasal durumu ve değerine etki eden faktörler tespit edilerek güncel değeri lisanslı ekspertiz raporunda sunulmaktadır.

Tapu Eksperi, tüm Türkiye genelinde teminat karşılığı borç yapılandırma işlemleriniz için SGK ve Vergi dairelerine sunmak üzere SPK Lisanslı gayrimenkul değerleme (ekspertiz) raporu hazırlamaktadır, bu kapsamda farklı nitelikteki taşınmazlar için çok sayıda ekspertiz raporu hazırlamıştır.

Haberdar Olun!

Haberdar Olun!

En son güncel haberleri almak için mail listemize katılın

Teşekkürler Ederiz..