fbpx

TAPU EKSPERİ TİCARİ ÜYE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAPU EKSPERİ TİCARİ ÜYE

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Bu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), ______ tarihinde (“Sözleşme Tarihi”), Mekan Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık Reklam İnşaat Ticaret Lti. Şti. (“Tapu Eksperi”) ile sizin aranızda akdedilmiştir.

 1. TANIMLAR

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında,

Anlaşmalı Eksper”, size satın aldığınız Paket kapsamındaki hizmetleri ifa eden ve Tapu Eksperi ile anlaşması olan gayrimenkul değerleme lisansını haiz gayrimenkul değerleme uzmanını veya gayrimenkul değerleme şirketini,

Bireysel Üye”, Tapu Eksperi’nin sunduğu hizmetlerden hiçbir ticari amaç gütmeksizin veya mesleki faaliyetiyle bağlantılı olmaksızın, sadece bireysel ihtiyacı için yararlanan üyeleri,

Diğer Hak Sahipleri”, satın aldığınız Paket kapsamında incelemeye konu edilen gayrimenkul üzerinde herhangi bir ayni veya şahsi hak sahibi olan kişileri,

Kişisel Veri”, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (örneğin, iletişim ve kimlik bilgileri),

Kişisel Verilerin Korunması Bilgilendirme ve Onay Formu”, Kişisel Veri’lerin ne şekilde işlenebileceği hususunda size bilgi vermeyi amaçlayan ve Web Sitesi’ne üye olurken onayladığınız formu,

Paket”, Tapu Eksperi tarafından Web Sitesi’nde sunulmakta olan veya özel talep üzerine sunulması teklif edilen bir hizmet paketini,

Rapor”, talep ettiğiniz Paket’in kapsamıyla sınırlı olarak Anlaşmalı Eksper tarafından hazırlanan raporu,

Satış Sözleşmesi”, her bir Paket siparişine ilişkin olarak Tapu Eksperi ile aranızda akdedilen satış sözleşmesini,

Siz”, gerçek kişi olmanız halinde sizin şahsınızı; yetkilisi olduğunuz bir tüzel kişilik ad ve hesabına hareket ediyorsanız, söz konusu tüzel kişiliği,

Tapu Sahibi”, satın aldığınız Paket kapsamında incelemeye konu edilen gayrimenkule ilişkin tapu kütüğünde malik olarak görünen kişi veya kişileri,

Ticari Üye”, Tapu Eksperi’nin sunduğu hizmetlerden herhangi bir şekilde ticari amaçla veya serbest meslek faaliyetiyle ilgili olarak faydalanan (emlak danışmanı, avukat, müteahhit firmalar veya bunların çalışanları gibi) üyeleri,

Web Sitesi”, tapueksperi.com domain adında yer alan ve buna bağlı tüm alt domainlerde yer alan web sitesini,

Web Sitesi Kuralları” Web Sitesi’nin kullanımına ilişkin genel kuralları belirleyen ve Web Sitesi’nde yayınlanan ve Tapu Eksperi tarafından zaman zaman tek taraflı olarak güncellenebilecek kuralları ifade etmektedir.

 1. MÜZAKEREYE AÇIK SÖZLEŞME

  1. Bu Sözleşme’nin ve Satış Sözleşmesi’nin tüm hükümleri müzakereye açıktır.

  1. Herhangi bir sebeple Sözleşme’yi tamamen okumadan Sözleşme’yi elektronik ortamda onaylamanız halinde Sözleşme Tarihi’nden itibaren 1 gün içerisinde Sözleşme’ye ilişkin itirazlarınızı [email protected] adresine e-posta yoluyla bildirebilirsiniz. Bu durumda itirazlarınızı değerlendirerek söz konusu hükümlerle ilgili müzakere etmek için sizinle iletişime geçeceğiz.

  1. Üyelik anında eş zamanlı bir Paket satın alınması halinde, Paket kapsamındaki hizmetlerin ifasına ancak Sözleşme’nin müzakeresi tamamlandıktan sonra başlanacaktır.

  1. Bu Sözleşme, Ticari Üyeler için düzenlenmiştir. Tapu Eksperi’nin sunduğu hizmetlerden ticari veya mesleki faaliyetinizle ilgisi olmayan bir maksatla, bireysel ihtiyacınız için yararlanmak niyetindeyseniz Bireysel Üye olmanız gerekmektedir.

 1. ÜYELİĞE İLİŞKİN ŞARTLAR

  1. Web Sitesi’nden bir Paket satın almak için Web Sitesi’ne üye olmak zorunludur. Web Sitesi, üye olmadan Paket satın almanıza izin vermeyecek şekilde programlanmış olup üye olmadan herhangi bir şekilde Paket satın alamaz, Web Sitesi’nde sunulan hizmetlerden faydalanamazsınız.

  1. Web Sitesi Kuralları gereği üyeliğin sunduğu imkanlardan üye dışında kimse faydalanamaz. Bu minvalde Web Sitesi’nde sunulan hiçbir hizmeti başkalarına kullandıramaz, başkaları adına satın alamaz ve başkalarıyla paylaşamazsınız. Aynı şekilde satın aldığınız Paket kapsamında size sağlanan hizmetler ve sunulan Rapor, sizin kullanımınıza münhasırdır. Bunları hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz veya sair şekilde ifşa edemezsiniz. Bununla birlikte, gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren bir tacir veya serbest meslek erbabı olmanız halinde, satın aldığınız Paket kapsamındaki hizmetten yararlandırmak istediğiniz müşterinizi Paket’i satın aldığınız sırada Tapu Eksperi’ne yazılı olarak bildirmiş olmanız kaydıyla Rapor’u söz konusu Müşteri’yle paylaşabilirsiniz.

  1. Üyelik formunu doldururken ve/veya Paket siparişi verirken bazı Kişisel Verilerinizi Tapu Eksperi’ne veri girişi yapmak suretiyle bildirmeniz gerekmektedir. Bu Kişisel Verileriniz, Tapu Eksperi’nden talep ettiğini hizmetlerin ifası için gerekmekte olup bu Sözleşme’yi imzalamakla bu bilgileri kendi rızanızla verdiğiniz kabul edilecektir.

  1. Üye olurken belirlediğiniz kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin güvenli bir şekilde tutulmasından münhasıran siz sorumlusunuz. Kullanıcı adı ve şifrenizle Web Sitesi üzerinden yapılan tüm işlemlerin tarafınızca yapıldığı kabul edilir.

  1. Web Sitesi’ni Web Sitesi Kuralları’na veya bu Sözleşme’ye aykırı olarak kullanmanız halinde Tapu Eksperi üyeliğinizi dondurabilir veya iptal edebilir.

 1. TAPU EKSPERİ’NİN GÖREVİ

  1. Tapu Eksperi, gayrimenkul sektöründe hukuki durum tespiti, değerleme ve benzeri hizmetlerin sunulmasını kolaylaştırarak tapu işlemlerinin güvenli bir şekilde tesis edilmesine yardımcı olmayı amaçlayan bir internet girişimidir. Diğer bir deyişle Tapu Eksperi belirtilen hizmetleri kendi sunmaz, sadece bu hizmetlerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde sunulması için gerekli ortamı sağlar.

  1. Bu minvalde Tapu Eksperi, Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesini müteakip talep ettiğiniz Paket’in kapsamına uygun olarak bir inceleme yapması ve Rapor düzenlemesi için ilgili gayrimenkulün bulunduğu coğrafi bölgedeki Anlaşmalı Eksper’e işi yönlendirir. Ardından Anlaşmalı Eksper incelemeyi yaparak hazırladığı Rapor’u Tapu Eksperi’ne gönderir. Tapu Eksperi, Rapor üzerinden yaptığı şekli bir denetimden sonra Rapor’u sizinle paylaşır. Böylelikle Tapu Eksperi, talebiniz üzerine Anlaşmalı Eksper tarafından edinilen veya hazırlanan bilgiye kısa sürede, güvenli ve uygun fiyata ulaşmanızı sağlar. Bunun dışında Tapu Eksperi’nin bir görevi bulunmamaktadır. Rapor’un içeriğinden Tapu Eksperi sorumlu değildir.

  1. Tapu Eksperi, Satış Sözleşmesi kapsamındaki hizmetlerin Anlaşmalı Eksper tarafından her türlü baskı ve etkiden uzak, objektif olarak ifa edilmesini sağlamak için özen gösterir. Bu minvalde satın aldığınız Paket kapsamındaki hizmetleri ifa edecek olan Anlaşmalı Eksper’in iletişim bilgileri tarafınıza verilmez. Tapu Eksperi, gerekli görürse, Anlaşmalı Eksper’in kimlik ve iletişim bilgilerini Rapor’da dahi ifşa etmeme hakkını saklı tutar.

 1. SATIN ALMA ve SATIŞ SÖZLEŞMESİ

  1. Paket’i satın alma talebinde bulunup Satış Sözleşmesi’ni onayladıktan sonra e-posta adresinize bir e-posta gönderilecektir. Bu e-posta adresinde belirtilen banka hesap numarasına, e-postada belirtilen süre içerisinde ilgili ödemeyi yapmanız halinde satın alma işlemi tamamlanmış olacaktır. Belirtilen süre içerisinde ödemenin yapılmaması halinde satın alma talebiniz kendiliğinden iptal edilecektir.

  1. Belli bir Paketi satın alma işlemini tamamlamanız halinde söz konusu Paket’in satışına öncelikli olarak ilgili Satış Sözleşmesi, orada düzenlenmeyen hususlarda ise bu Sözleşme hükümleri uygulanır.

  1. Satış Sözleşmesi tahtında yapılacak ödemeyi siz yapabileceğiniz gibi dilerseniz üçüncü bir kişi de yapabilir. Bununla birlikte ödemenin üçüncü bir kişi tarafından yapılmış olması, üçüncü kişi ile Tapu Eksperi arasında bir sözleşme olduğu anlamına gelmez ve söz konusu üçüncü kişiye Tapu Eksperi’nden herhangi bir talepte bulunma hakkı vermez.

 1. PAKET FİYATLARI

  1. Web Sitesi’nde duyurulan Paket fiyatlarına, KDV, stopaj ve diğer vergiler ile belediye, tapu dairesi ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilebilecek harç ve masraflar dahil değildir. Bu tutarlar, Satış Sözleşmesi’nin yapılması sırasında fiyata ilave edilir ve sizden tahsil edilir.

  1. Bununla birlikte Satış Sözleşmesi kapsamındaki hizmetlerin ifası sırasında kurumlara ödenecek harç tutarları kurumdan kuruma, belediyeden belediyeye değişiklik gösterebilmektedir. Bu sebeple bir kamu kurumuna sizden bu amaçla tahsil edilen tutardan daha fazla bir tutar ödenmesi gerektiği durumlarda Tapu Eksperi bu fazla tutarı sizden talep edecektir. Bu halde Tapu Eksperi, ilgili kamu kurumundan alınan tahsil makbuzu veya sair bir belge ile tahsil edilen tutarı belgelendirecektir. Bu tutar ödeninceye kadar Tapu Eksperi, Rapor’u size göndermeme hakkını saklı tutar.

  1. Tapu Eksperi, Web Sitesi’nde duyurduğu fiyatları dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirebilir. Değişiklik tarihinden önce akdedilen bir Satış Sözleşmesi kapsamındaki hizmetler eski fiyatlar üzerinden ifa edilir.

 1. BİLGİLERİN DOĞRULUĞU VE TAMLIĞI

  1. Tapu Eksperi’nin sunduğu hizmetin layıkıyla ifa edilebilmesi için öncelikle sizin verdiğiniz tüm bilgilerin doğru ve tam olması gerekmektedir. Gerek üyelik sırasında verdiğiniz bilgilerin gerekse Paket talebinde bulunurken verdiğiniz bilgilerin doğru ve tam olmasından münhasıran siz sorumlusunuz. Bu doğrultuda, üyelik sırasında gerçek ad/soyadınızı kullanmanız, iletişim bilgilerinizi doğru ve tam olarak belirtmeniz,gerekmektedir.

  1. Tapu Eksperi’ne bildirdiğiniz bilgilerin sonradan değişmesi halinde, en kısa sürede Tapu Eksperi profilinizde gerekli değişiklikleri yapmanız gerekmektedir.

  1. Paket siparişi esnasında verdiğiniz bilgilerde bir hata olduğunu tespit etmeniz halinde en kısa sürede Tapu Eksperi’ne bilgi veriniz. Ancak ifasına başlanmış bir hizmetle ilgili olarak Tapu Eksperi satın aldığınız Paket’i iptal, iade veya değişiklik talebinizi kabul etmekle yükümlü değildir.

  1. Paket satın alırken bildirdiğiniz gayrimenkulün maliki siz değilseniz veya sizinle birlikte başka malikler de varsa, sizin dışınızdaki Tapu Sahibi ve Diğer Hak Sahipleri’ni Tapu Eksperi’nden talep ettiğiniz hizmetler hakkında bilgilendirmiş olmalı ve bu konuda rızalarını almış olmalısınız. Aksi durum, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere çeşitli yasaların ve kişilik haklarının ihlaline sebep olabilir. Tapu Eksperi ve/veya Anlaşmalı Eksper, bu maddeye aykırı davranmanız sebebiyle uğradıkları doğrudan ve dolaylı her türlü zararı sizden talep edebilir.

 1. GİZLİLİK

  1. Tapu Eksperi, verdiğiniz bilgileri açık izniniz olmadan üçüncü kişilere ifşa etmez ve gizli tutar. Bununla birlikte Tapu Eksperi’ne verdiğiniz bilgiler, Satın aldığınız Paket kapsamındaki hizmetlerin ifası için gerektiği ölçüde ilgili Anlaşmalı Eksperler, Tapu Eksperi çalışanları ve danışmanları ile paylaşılacaktır.

  1. Madde 8.1’deki kısıtlamalar, zaten kamuya açık olan veya Tapu Eksperi’nin kusuru olmaksızın daha önce ifşa edilmiş bilgilere ve yürürlükteki mevzuat, kamu kurum ve kuruluşlarının talebi ile mahkeme kararı gereği ifşa edilmesi gereken bilgilere uygulanmaz.

  1. Tapu Eksperi, ayrıca, Tapu Eksperi üzerinde gerçekleştirmiş olduğunuz işlemlere ilişkin bilgileri anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmeler, pazarlama kampanyaları, raporlamalar, performans değerlendirmeleri için kullanmak üzere saklayabilir ve çeşitli şekillerde işleyebilir.

  1. Burada bulunmayan hususlarda Kişisel Verilerin Korunması Bilgilendirme ve Onay Formu’nda yer alan hükümler uygulanır.

 1. TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER

  1. Tapu Eksperi tarafından Web Sitesi’nde sunulan hizmetler ile ilgili tarafınıza reklam, teklif, pazarlama, kampanya gibi amaçlarla basılı belge, sms ya da e-posta gönderilmesini ve sizinle telefonla iletişim kurulmasını isterseniz üyelik sırasında ticari elektronik ileti almak istediğinize dair kutucuğu işaretlemelisiniz.

  1. Daha sonra fikriniz değişir ve ticari elektronik ileti almak istemediğinize karar verirseniz talebinizi dilediğiniz zaman Tapu Eksperi’ne bildirebilirsiniz. Bildiriminizi müteakip üç iş günü içerisinde gerekli düzeltmeyi yapar ve Tapu Eksperi tarafından herhangi bir ticari elektronik ileti almazsınız.

 1. GÜVENLİK

  1. Tapu Eksperi, üyeleri ve Web Sitesi’nin internet üzerinden gelebilecek her türlü saldırı, bilgisayar virüsü, zararlı yazılımlara karşı her türlü tedbiri almak için azami özen göstermektedir. Bununla birlikte bu tür saldırılar, virüsler ve zararlı yazılımların Web Sitesi’ne zarar vermesinden Tapu Eksperi sorumlu değildir.

  1. Web Sitesi’ni kullanırken virüs, solucan veya benzeri her türlü zararlı yazılımdan arınmış bir bilgisayardan internete bağlanmanız gerekmektedir. Web Sitesi’nde üye adınız kullanılarak alışılmamış kullanıcı hareketlerinin görülmesi halinde Tapu Eksperi, üyeliğinizi askıya alma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. Bununla birlikte Tapu Eksperi’nin, Anlaşmalı Eksperler’in ve diğer kullanıcıların Web Sitesi’ne bulaşmasına sebep olduğunuz virüs, truva atı ve benzeri zararlı yazılımlar sebebiyle zarara uğraması halinde, ilgili taraf bu zararları sizden talep edebilir.

 1. SORUMLULUK SINIRLAMASI

  1. Sizinle diğer Web Sitesi kullanıcıları arasındaki ilişkiler nedeniyle Tapu Eksperi’nin hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır.

  1. Web Sitesi dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden Tapu Eksperi’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu minvalde talep ettiğiniz Paket içeriğindeki hizmetler Anlaşmalı Eksper tarafından ifa edileceğinden, söz konusu hizmetin ifasından ve Rapor’un içeriğinden Tapu Eksperi sorumlu değildir.

  1. Sorumluluğun kaynağı her ne olursa olsun, Tapu Eksperi’nin size karşı her türlü sorumluluğu toplamda 20.000 Türk Lirası ile sınırlıdır.

 1. DİĞER HÜKÜMLER

  1. Fikri Mülkiyet Hakları. Web Sitesi’ndeki tüm bilgi, metin, belge, şekil, logo, tasarım, iş fikri ve metodolojisi ve marka üzerindeki her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı münhasıran Tapu Eksperi’ne aittir. Web Sitesi’ne ilişkin kod ve yazılım dahil olmak üzere Web Sitesi’nde veya size gönderilen elektronik iletilerde yer alan hiçbir bilgi ya da resim kopyalanamaz, çoğaltılamaz, postalanamaz, iletilemez, herhangi bir ticari amaçla kullanılamaz.

  1. Bildirim. Tapu Eksperi, sizin bildirmiş olduğunuz posta, elektronik posta adresi ve telefon numarası üzerinden sizinle iletişim kuracaktır. Değişiklik olması halinde bu bilgileri güncellemeniz gerekmektedir, aksi halde eski adresinize yapılan tebligatlar geçerli kabul edilir.

Tapu Eksperi’ne göndermek istediğiniz bildirim, soru ve önerileri aşağıdaki adres, e-posta ve faks numaralarına gönderebilirsiniz:

[Tapu Eksperi]

Adres:

Faks:

E-posta:

  1. Tadil. İşbu Sözleşme, aksi açıkça belirtilen haller hariç, ancak taraflarca mutabık kalınacak yazılı bir metinle tadil edilebilir.

  1. Feragat Etmeme. Sözleşme’de belirtilmiş hakların kullanılmaması veya geç kullanılması Tarafların bunlardan feragat ettikleri şeklinde yorumlanamaz ve bu ve buna bağlı diğer hakların daha sonra kullanılmalarını engellemez.

  1. Devir Yasağı. Sözleşme’den doğan hak ve borçlarınızı, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredemezsiniz.

  1. Yetkili Mahkeme. Taraflar, işbu Sözleşme’nin yorumu ve uygulamasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta yetkili yargı mercilerinin Antalya Mahkeme ve İcra Müdürlükleri olduğunu kabul ve beyan etmişlerdir.