Tapu ve imar kanunlarında değişiklik

Tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunca kabul edildi. Tapu işlemlerinde bürokrasinin azaltılması, işlemlerin yurt dışından yapılabilmesi ve metruk binaların gerekirse yıkılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yetki verilmesi gibi düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifi yasalaştı.

Yeni kanuna göre, metruk ve yıkılmak üzere olan binalar 3 günde yıkılacak. Özellikle riskli yapılar sahiplerinin izni olmaksızın yıkılacak. İnşaatı bitiremeyen müteahhidin sözleşmesi feshedilecek ve kira yardımı müteahhide iade edilmeyecek.

Kentsel Dönüşümde Gayrimenkul Değerlemenin Önemi

2/B arazi satışında başvuru ve ödeme süreleri uzatıldı

Yeni yasayla beraber geçen yıl kasım ayında son bulan 2B arazilerinin satış işlemlerinde süre uzatıldı. Bu araziler için başvuru ve ödeme tarihi 16 Aralık 2019’ a kadar sürecek. Hazine’ye ait olan tarım arazilerinin satış işlemleri için de aynı tarih geçerli olacak.

Riskli yapılar için denetim artırılıyor

Yıkılmak üzere olan metruk binalar için işlemler hızlandırılacak ve yıkım işlemleri kolaylaşacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çevreyi rahatsız eden ve hayati risk taşıyan bu binaların yıkımını gerçekleştirecek. Yıkılacak olan binalar mahalle muhtarlıklarından duyurulacak.

Boş araziler açık otopark olarak değerlendirilecek

Şehir merkezlerinde ya da trafiğin yoğun olduğu yerlerde henüz yapılaşmamış olan parseller, parsel maliklerinin muvafakati, araç giriş ve çıkışlarının trafiği aksatmaması ve ilgili idareden izin alınmak koşuluyla açık otopark olarak işletilebilecek.

Düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında alınacak düzenleme ortak payları, yüzde 40’tan yüzde 45’e çıkarılacak. Düzenleme ortak payları bu arazi ve arsaların, düzenlemeden önceki yüz ölçümlerinin yüzde 45’ini kesinlikle geçemeyecek.

Müteahhide sınırlama geliyor

Yasada kentsel dönüşüm uygulamaları sonucu yaşanan mağduriyetleri önlemek amaçlı düzenlemelere gidildi. Müteahhitlere yapının yüzde 80’ini tamamlamadığı sürece satış izni verilmeyecek. Bunun yanı sıra dönüşüm uygulaması için müteahhide devredilen taşınmazlar hakkında müteahhidin borçları nedeniyle haciz ve tedbir uygulanamayacak. 

İnşaatın yapımından itibaren 6 ay içinde kat irtifakı kurulmaz ise haciz ve tedbir uygulamaları başlatılacak.

Kentsel Dönüşüm Gayrimenkul Değerleme

İnşaatı durdurulmuş ve en az 6 aydır devam etmeyen inşaatlar için taraflar üçte iki çoğunlukla bakanlığa başvurabilecek ve sözleşmenin feshi için talepte bulunabilecek. Bu süre içinde müteahhit tarafından hak sahiplerine yapılan kira yardımı ödemeleri ise geri talep edilemeyecek. 

 

 

Haberdar Olun!

Haberdar Olun!

En son güncel haberleri almak için mail listemize katılın

Teşekkürler Ederiz..