Tek Tapu Zannettiğiniz Evin Yarısının Başkasına Satılması

İstanbul Şişli’de dubleks bir daire almak isteyen bir müşterimiz piyasa fiyatının altında uygun bir daire bulduğu bilgisini paylaşarak tarafımıza ulaşmıştır. Talep sahibi acil olarak taşınmazın sadece değerini öğrenme talebiyle taşınmazın tapu senedini tarafımız ile paylaşmıştır.

Tapu Eksperi olarak bir gayrimenkul satışı veya teminatı söz konusu olduğunda mutlaka ekspertiz yaptırılması gerekliliği müşterimize anlatılmış ve gayrimenkulün değeri dışında yasallığı ile alakalı bir sorun varlığında; taşınmazın tapu kayıtları, taşınmaz dosyası, mimari projesi gibi resmi kayıtları incelenmeden mevcut risklerinden haberdar olamayacağı izah edilmiştir.

En sağlıklı yolun sadece fiyattan ziyade tam bir ekspertiz yaptırılması şeklinde müşterimiz yönlendirilmiştir.

Bu yönlendirme sonucunda müşterimiz sadece fiyata yönelik bir çalışma değil, kapsamlı bir ekspertiz yaptırmaya karar vermiştir.

SPK lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanlarımız değerlemesi talep edilen gayrimenkulü yerinde incelediğinde brüt 150 m2 kullanım alanlı bir dubleks mesken olduğunu tespitini yapmıştır. Sonrasında ilgili gayrimenkulün bağlı bulunduğu tapu müdürlüğü ve bağlı olduğu Şişli Belediye’sinde yapılan incelemede tarafımıza gösterilen dubleks meskenin tek bir tapu değil, birleştirilmiş olarak kullanılan 2 ayrı tapudan oluştuğu anlaşılmıştır. Ayrıca müşterimize gayrimenkulün tamamının satışı yapılacağı iddia edilerek bu iki tapudan sadece birisi olan aynı kattaki projesine göre 70 m2 kullanımlı 2+1 bir daire tapusunun satılmaya çalışıldığı anlaşılmıştır.

Bu durumdan detaylı olarak raporumuzda bahsedilerek gayrimenkulün fiziki durumu ile yasal durumu kıyaslanmış, mevcut aykırılıklar (2  ayrı meskenin birleştirilmesinden oluşan ve tek bir dubleks mesken olarak gösterilerek taşınmazlardan sadece bir adedinin tapusunun verildiği) tespit edilmiştir.

Bu olayda müşterimize piyasa fiyatının  altında bir gayrimenkul satışı iddiası ile  2 ayrı dairenin (tapunun) birleştirilerek tek bir tapu gibi görünen brüt 150 m2 kullanım alanlı bir dubleks mesken pazarlamaya çalışılmıştır. Müşterimiz 150 m2 bir dubleks daireyi uygun fiyata  alacağını zannederek acele ile  ekspertiz yaptırmadan sadece fiyat teyidi ile satın almayı planlamaktaydı. Tarafımızdan aldığı ekspertiz raporu ile yasal olarak sadece 70 m2’lik 2+1 bir daireyi satın almak üzere olduğunun farkına varan müşterimiz satın alma sürecinden vazgeçmiştir. Böylelikle müşterimiz 750.000 TL’ye almayı planladığı dairenin aslında 400.000 TL civarında bir piyasa rayici olduğunu öğrenerek büyük bir zarara uğramaktan kurtulmuştur.

Bu olaydan kısa süre sonra müşterimiz, aynı dubleks meskenin diğer tapusunun da yine müşterimize beyan edildiği gibi (150 m2)  iddiası ile başka bir şahısa satıldığı bilgisini tarafımızla paylaşmıştır.

 

Haberdar Olun!

Haberdar Olun!

En son güncel haberleri almak için mail listemize katılın

Teşekkürler Ederiz..