Türk Vatandaşlığı Edinme Amacıyla Gayrimenkul Satışına İlişkin Kılavuz

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinimi yoluyla Türk vatandaşlığı kazanması ile ilgili olarak tapu müdürlüklerinde hangi konulara dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili çeşitli düzenlemeler yapmıştı. Bu düzenlemelere rağmen uygulamada birçok sorunla karşılaşılması üzerine Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 31.05.2019 tarihinde bir kılavuz yayınlayarak taşınmaz edinimi yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılması konusunda tapu müdürlüklerinin uymaları gereken usul ve esasları daha kapsamlı olarak düzenlemiştir.

Bu yazımızda Kılavuzla getirilen bazı önemli düzenlemelere değineceğiz.

  1. Kılavuzda, satış yoluyla edinilecek (veya satış vaadine konu olabilecek) taşınmaz sayısında herhangi bir sınılama bulunmadığının altı çizilmiştir. Bu çerçevede farklı tarihlerde farklı kişilerden satış yoluyla edinilen birden fazla sayıda taşınmazın toplam değerinin 250.000 ABD Doları tutarına ulaşması halinde Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunmak mümkündür. Diğer bir deyişle, Türk vatandaşı bir kişiden bir/birden fazla taşınmazın satış yoluyla edinilmesinden sonra 250.000 ABD Doları tutarına ulaşmak amacıyla yeni bir taşınmazın satış yoluyla edinilmesi (veya satış vaadi sözleşmesi) düzenlenmesi mümkündür.
  1. Kılavuzda ayrıca gayrimenkullerin değerinin tespitiyle ilgili de düzenleme yapılmıştır. Buna göre resmi senette beyan edilen satış bedelleri (veya satış vaadinde belirlenen değerler), değerleme raporundaki değer/değerler toplamı ve bedel transferleri (dekont üzerindeki tutar) toplamı ayrı ayrı 250.000 ABD Doları değerini sağlaması gerekmektedir.
  1. Kılavuzda değerleme raporunda yapının hangi tarihteki değerinin esas alınacağı konusuna da açıklık getirildi. Buna göre değerleme raporunda, fiilen bitmiş bulunan yapılar için rapor tarihindeki değeri, fiilen bitmemiş veya inşası devam eden ve kat irtifakı tesisli taşınmazlar için ise binanın bitmesi halinde oluşacak değeri baz alınmalıdır.

Vatandaşlık Başvurusunda Gerekli Olan Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Raporu Alın

  1. Öte yandan satış veya satış vaadi değerinin, değerleme raporu değerinden düşük belirlenmesinin mümkün olduğuna da Kılavuzda yer verilmiştir. Bu durumda satış değerinin (veya satış değerleri toplamının) 250.000 ABD Doları değerinden düşük olmaması gerektiğini belirtmek gerekir.
  1. Satış vaadi sözleşmeleri bakımından ödemenin yapıldığını gösteren dekontun tarihinin, satış vaadi sözleşmesinin noterde düzenlendiği tarihten önce veya en geç noterde düzenlendiği gün olması gerekmektedir. Noterde satış vaadi sözleşmesi düzenlendikten sonra satıcıya ödenen bedeller, Türk vatandaşlığının kazanılması bakımından dikkate alınamayacaktır.
  1. Türk vatandaşlığı edinme amacıyla satış veya satış vaadine konu taşınmaz,
  • Tapu sicilinde yabancı gerçek kişiler adına kayıtlı olmamalıdır;
  • Edinecek olan yabancı gerçek kişinin kendi, eşi ve çocukları tarafından 12.01.2017 tarihinden sonra devredilmiş olmamalıdır;
  • Edinecek olan yabancı gerçek kişinin ortağı veya yöneticisi olduğu şirket tüzel kişiliği adına tapu sicilinde kayıtlı olmamalıdır.

Bu minvalde Kılavuz ayrıca taşınmaz edinimi yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmış kişilerin, tapu sicili üzerindeki üç yıl satmama taahhütleri kaldırılıncaya kadar yabancı statüsünde değerlendirileceğini ve dolayısıyla bu kişilerden edinilen gayrimenkullerin Türk vatandaşlığı kazanmaya elverişli olmadığını belirtmektedir. Diğer bir deyişle yabancıların, bu kişilerin üç yıl satmama taahhüdü bulunmayan taşınmazlarını satın alarak Türk vatandaşlığı edinmeleri mümkün değildir.

  1. Yabancı kişi taşınmaz üzerindeki satmama taahhüdünü henüz süresi dolmadan terkin ettirmek isterse, bu terkin talebi yabancı kişinin vatandaşlık kazanma süreci başlatılmış ise reddedilir. Bu taahhüt, üç yıllık sürenin dolmasını müteakip malikin talebi üzerine terkin edilir.

Üzerinde üç yıl satmama taahhüdü bulunan taşınmazlar üzerinde her türlü şerh ve sınırlı ayni hak tesisi mümkün olduğu gibi bunların haczi, cebri satışı ve kamulaştırılması da mümkündür.

Haberdar Olun!

Haberdar Olun!

En son güncel haberleri almak için mail listemize katılın

Teşekkürler Ederiz..