Vatandaşlık başvurusunda ekspertiz raporu

Günümüzde pek çok kişi çeşitli ülkelerden vatandaşlık alabilmek için ülkelerin belirlediği şartları yerine getirmektedir. Bu kapsamda vatandaşlık almak için kişilerin en sık başvurduğu yöntem ise şüphesiz ki ülkeden bir taşınmaz alınmasıdır. Türkiye’den de vatandaşlık alabilmek için pek çok yabancının başvurduğu bir yöntem olan konut satın alımında çeşitli kriterler yer almaktadır. Ülkemizin vatandaşı olmak isteyen yabancı uyruklu kişiler; Türkiye’de 250.000$ değerindeki gayrimenkule yani bir taşınmaza sahip olmaları ve bu taşınmazı üç yıl süre ile hiçbir şekilde satmayacaklarını taahhüt ettikleri koşuluyla Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığına hak kazanabiliyorlar. 18 Eylül 2018 tarihinde kanunda yapılan çeşitli değişiklikler ile kazanılabilen vatandaşlık hakkı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tespit edilmek durumundadır. Ancak bu vatandaşlığın kişilere verilebilmesi için satın alınan konutun 250.000 $ değerinde olduğunun kanıtlanması gerekmektedir. Bu, Sermaye Piyasa Kurulu tarafından yetkilendirilen Gayrimenkul Değerleme yetkisi verilen eksper tarafından tespit edilmektedir. Bu noktada vatandaşlık başvurusunda ekspertiz raporunun son derece büyük bir öneme sahip olduğunu ifade edebilmek mümkündür. Peki, Gayrimenkul Değerleme yetkisine sahip olan eksper, tapuda vatandaşlık için gerekli konutun satış değeri nasıl belirlenmektedir? Gelin hep birlikte inceleyelim.

Tapuda Vatandaşlık İçin Gerekli Taşınmaz Satış Değeri Nasıl Belirlenir?

Yabancı ülke vatandaşlarının ülkemiz vatandaşlarından biri olabilmesi için 250.000 $ değerinde bir taşınmaza sahip olması gerektiğinden bahsettik. Bu noktada en önemli konu satın alınacak konutun değerinin nasıl belirlendiğidir. Tapuda vatandaşlık için gerekli taşınmazın satış değeri bu konuda yetkili ve bilgili eksper tarafından belirlenir. Resmi senette bulunan satış bedeli ve eksperin gerçekleştirdiği değerlendirme raporunun yani taşınmazın piyasa değerini yönetmelikte gerekli olan bedelden daha yüksek olmalıdır. Bu doğrultuda satış günü Merkez Bankası’nın satış kuru da baz alınmaktadır. Bu kapsamda kişilerin satın aldıkları evin değeri belirlenmiş olur.

 Gayrimenkul Değerleme Raporunun Kapsamı Nedir ?

Değerleme Raporu Nereden Alınır Ve Geçerlilik Süresi Var Mıdır?

Kişilerin Türk vatandaşı olabilmek için satın alacakları evin değerleme raporu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun bildirgesinde yer alan SPK lisanslı değerleme şirketleri tarafından verilmektedir.

Yabancı uyruklu vatandaşların gayrimenkul satışı ile ilgili merak ettiği bir diğer nokta ise vatandaşlık için değerleme raporunun geçerlilik süresidir. Vatandaşlık için değerleme raporunun düzenlenme tarihinin kişilerin vatandaşlık için yaptığı başvuru tarihinden en fazla 3 ay öncesine ait olması gerekmektedir. 3 aydan uzun süreli raporlar kabul edilmemektedir.

Vatandaşlık Başvurusunda Ekspertiz Raporu

Gayrimenkul alımı yoluyla Türk vatandaşlığı için gayrimenkul değerleme raporu (eksertiz raporu) almanız gerekmektedir. 

Haberdar Olun!

Haberdar Olun!

En son güncel haberleri almak için mail listemize katılın

Teşekkürler Ederiz..