Yeşil binanın konut değerine etkisi nedir?

Yeşil bina, adından da tahmin edilebileceği üzere çevreye karşı daha duyarlı olan ve çevreci binaları ifade etmektedir. Dünya nüfusunun son yıllarda giderek artması ve günümüzde 7 milyara kadar ulaşmış olması dünyanın ekosisteminde çeşitli problemlerin meydana gelmesine neden olmaktadır. Çünkü dünya, sınırlı sayıda ve miktarda doğal enerji kaynaklarına sahiptir. Bu nedenle sınırlı olan doğal kaynaklar ile sınırlı ihtiyaçlar karşılanabilmektedir. Küresel ısınma, biyoçeşitliliğin azalması, su miktarının azalması, otomobil kullanımından meydana gelen hava kirliliği, ormansızlaşma gibi meydana gelen problemler de ciddi bir artışın oluştuğunu ifade edebilmek mümkündür.

Yukarıda bahsedilen nedenler ve durumlar göz önüne alındığında insanların bu durumların etkisini en aza indirebilmek için çeşitli girişimlerde bulunduğunu söyleyebiliriz. Yeşil bina da bunlardan bir tanesidir. Yeşil bina, binaların arazi seçiminden başlayarak tüm yaşam döngüsü çerçevesinde değerlendirilerek çevre koşullarına uygun bir şekilde tasarlanmasını ifade etmektedir. Yeşil binalar, enerji ihtiyacını tasarruflu bir şekilde karşılaşarak yenilebilir enerji kaynakları ile çevresel koşulların etkisini de en aza indirmektedir. Ayrıca su verimliliği de sağlayan yeşil binalar son derece sağlıklı ve çevreci binalardır.

Yeşil Binaların Faydaları Nelerdir?

Yeşil binaların kişilere sağladığı çeşitli faydalar bulunmaktadır. Söz konusu faydaları aşağıdaki gibi açıklayabilmemiz mümkündür.

  •     Söz konusu binaların inşaatı sırasında meydana gelen kirlilikler en aza indirilir.
  •     Ulaşımdan kaynaklanan karbondioksitler bu binalar sayesinde en aza indirilir.
  •     Söz konusu binalar ile ısı dengesi sağlanabilmektedir.
  •     Işık kirliliğinin oluşması engellenmektedir.
  •     Söz konusu çevreci binalar ile enerji tüketimi düşülür.
  •     Çevreci binalar ile su tüketiminin düşürülmesi sağlanır.
  •     Bahse konu binalar ile çevrenin manzarasından ve gün ışığının etkisinden yoğun bir şekilde yararlanılır.
  •     Yeşil binalar ile kullanıcıların verimliliklerinde de artış gözlemlenebilmektedir.

•      Yeşil binaların yapımında düşük emisyonlu malzemeler kullanılmaktadır.

Yeşil Binaların ve Yalıtımın Konut Değerlendirmesine Etkileri Nelerdir?

Yeşil bina sertifikalı binaların ve yalıtımlı konutların yüksek oranda enerji ve su tasarrufu sağladığından yukarıda ki şekilde bahsettik. Bu konuda yapılan çalışmalar ve yeşil binalarda ki enerji ve su kullanım hesapları göz önüne alındığında yeşil binalar ve yalıtımın konutlara ve kişilere büyük oranda fayda sağladığını da ifade edebilmek mümkündür.

Gayrimenkul Değerleme Raporu ve Kapsamı Nedir?

Konutların maliyetleri ve değerleri konutların fiziksel ve fonksiyonel özelliklerine, arsa değerlerine, dış tesislerine ve özel işletme donatılarına göre belirlenmektedir. Yeşil binaların ve konut yalıtımlarının da yalıtımsız konutlara ve yeşil olmayan binalara göre daha fazla maliyet gerektirdiği kabul edilmesi gereken bir gerçektir. Bu nedenle yeşil binaların ve yalıtımın konut değerini ve maliyetlerini arttırdığını ifade edebiliriz. Yeşil binaların alt yapısı, güvenlik sistemleri, yeşil alanları, çeşitli fiziksel ve mimari özellikleri bu binaları diğer binalardan ayırmakta ve çok daha değerli bir konuma getirmektedir. Ancak yeşil binaların sağladığı enerji ve su tasarrufunun bina maliyetinden daha fazla olduğunu da unutmamak gerekir.

Haberdar Olun!

Haberdar Olun!

En son güncel haberleri almak için mail listemize katılın

Teşekkürler Ederiz..